Nieuw bestuur

Tijdens de bijzondere ALV gehouden op 13 juni 2017 hebben de leden van de NVNLP na ruim 12 jaar een nieuw bestuur gekozen. Sinds 13 oktober 2017 is de huidige samenstelling van het bestuur als volgt: 

Voorzitter: Paul Flier
Penningmeester: Jolie Lancker

Het nieuwe bestuur nodigt alle leden uit zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie of anderszins bij te dragen aan de nieuwe toekomst van onze mooie vereniging. Via mailing zijn alle leden en oud-leden van de vereniging door het bestuur op de hoogte gebracht van enkele veranderingen waar op korte termijn invulling aan gegeven wordt:

Vanuit de doelstelling…
De statuten van onze vereniging geven ons sinds jaar en dag een glasheldere doelstelling: het streven naar een betere wereld​ door de beoefening NLP te verbreiden en de kwaliteit van NLP te verhogen. Met frisse moed, creativiteit en in nauwe samenwerking met de leden wil het bestuur onze doelstelling de komende periode in concrete resultaten voor zowel de leden als de maatschappij realiseren. 

…met de leden…
​De leden zijn voor de vereniging daarbij het allerbelangrijkst. Immers, geen vereniging zonder leden. Daarom vragen wij elk lid en oud-lid ons te informeren over mogelijke veranderingen of verbeteringen die jij graag zou willen zien. Ook wanneer ze voortkomen uit ervaringen die mogelijk niet positief zijn geweest. Waar we struikelen ligt immers de grootste schat begraven en de tijd is gekomen deze goudmijn aan te boren. 

…naar de toekomst​!
​Behalve het stabiliseren van de huidige situatie​ ligt de focus op de waarde die we voor de leden creëren, n.l. de volgende edities van INzicht​, ​het Najaarscongres​ 'NLP & Een betere wereld' op 25 november en een verbeterde website​. In tweede instantie het formuleren van verbeterde en toetsbare kwaliteitscriteria voor NLP Professionals en aangesloten instituten, het faciliteren van kruisbestuiving onder de leden en het doorvoeren van bestuurlijke vernieuwingen.

Bij dit alles nodigen wij ​​iedereen die NLP een warm hart toedraagt uit om bij te dragen. Het enige dat we vragen is een aantoonbare affiniteit met NLP alsmede de behoefte iets te doen dat jouw persoonlijke belang overstijgt.

Het bestuur

 

Nieuws overzicht