Workshop Jannie IJzendoorn

TRAINER
Jannie IJzendoorn is van oorsprong (school-)maatschappelijk werkster en al 15 jaar volkomen thuis in NLP. Als internationaal gecertificeerd NLP Trainer richtte zij 8 jaar geleden het succesvolle trainingsinstituut Smara Siddhi op in Schiedam. In samenwerking met het instituut van Eric Schneider, Arcturus, verzorgt Smara Siddhi daar onder andere de tweejarige opleiding Transpersoonlijke Coaching en Counseling. Deze opleiding is ontstaan als een logisch vervolg om Spiritualiteit en NLP te verbinden met Coaching en Counseling.
Jannie's kracht is om anderen, zowel individueel als in groepsverband, te laten ervaren hoe wij door NLP authenticiteit kunnen ontwikkelen, waardoor wij (meer en meer) onszelf leren te zijn. Haar passie is om haar steentjes bij te dragen aan het creëren van een liefdevolle samenleving.
www.smarasiddhi.nl


MASTERCLASS
NLP Coaching 'Werken met delen 2.0'

Jannie biedt je een waardevolle Masterclass aan, zeker als je een rol als coach vervult. De meeste NLP-ers zijn goed bekend met de Logische Niveaus en de waarde van dit model voor verandering. Deze niveaus bieden een handvat voor verandering door de mogelijkheid om vast te stellen op welk (bewustzijns-)niveau een probleem zich bevindt, omdat een NLP-interventie op een hoger niveau op alle onderliggende niveaus effect zal hebben.

Met betrekking tot het bekende 'werken met delen' wil Jannie je een uniek perspectief bieden vanuit een nieuw NLP-concept. Daarnaast wil zij je een nieuwe NLP-benadering laten zien in relatie tot niveaus van bewustzijn, zoals verwoord door Ken Wilber. In deze Masterclass zal ze je inzicht geven in het ontstaan, de feiten en omstandigheden van een deelaspect. Het bijzondere van de workshop ligt in het feit dat Jannie je ook gaat leren hoe de hulpbron/interventie die door het afgescheiden deel wordt verlangd om haar outcome te kunnen realiseren, meestal één bewustzijnsniveau hoger ligt dan het niveau waarop het deel zich qua leeftijd en capaciteiten manifesteert.

In de ochtenduren krijgt u inzicht in de theorie van Wilber en het Holonprincipe. 's Middags gaan we aan de hand van groepsoefeningen m.b.v. casuïstiek onderzoeken welke  NLP-interventies en hulpbronnen nodig zijn om het deelaspect de gewenste outcome te laten realiseren. Daarbij wordt uitgegaan van het niveau van ontwikkeling waarop dit deelaspect zich manifesteert. Deze manier van waarnemen zal je een nieuwe visie geven op het herkaderingsprincipe.
Deze Masterclass heet niet voor niets 'twee punt nul'. Werken met deelaspecten heeft als doel te transformeren naar meer Eenheid en Heelheid! De Masterclass zet uw gedachten en aanpak over dit onderwerp eerst op zijn kop en daarna - door de verrijking, beter begrip en verbetering weer op zijn plaats! 

Content van de vorige website overzicht