Workshop Hans Dalhuijsen

TRAINER
Hans Dalhuijsen, scheepsbouwkundige van oorsprong, is al 30 jaar thuis in NLP en geeft inmiddels 21 jaar NLP-trainingen als Master Trainer. Ontwikkeling en (wetenschappelijk) onderzoek van NLP is hierbij een centraal thema geweest. Zo ontdekte hij met behulp van NLP-leertheorieën een systeemgrens waarbinnen alle NLP patronen onderling verbonden zijn en waarin van elk gedrag en elke vaardigheid volledige metaprogramma's zijn af te lezen op elk 'logisch niveau van leren'. Hij bouwde hiermee een persoonlijkheids- en culturenmodel, waarmee ook dynamische groepsprocessen, samenwerkingspatronen in relaties en organisatieculturen in NLP termen zijn te beschrijven. Zijn kracht ligt in het enerzijds volledig geïntegreerd hebben van de oorspronkelijke NLP stof en vooral om vanuit deze diepgaande kennis verrassende verbanden te leggen die een nieuwe samenhang en begrip bieden.
www.ise-training.n
WORKSHOP
Psychologische Ruimte en Tijdorganisatie: de basis van NLP

De psychologische ruimte kun je zien als de ruimte in en om jezelf waarin je àlle ervaringen gedurende je hele leven, representeert.
De grondleggers van het NLP domein werkten er allemaal mee, zij het met een verschillende focus: Virginia Satir en Frits Perls werkten met de verbindingen van lichaam en emoties (een product van de geest) en van lichaam en geest tezamen met hun omgeving. Erickson en Rossi werkten met 'delen' en op de interactie tussen lichaam en geest. Zij scheidden de aansturing van deze componenten en lieten ze separaat reizen door tijd en ruimte. Bateson werkte met 'de mens in zijn omgeving' en richtte zich onder meer op cultuurverschillen en ecologie van leerprocessen.
Vrijwel alle aspecten, interventietechnieken en ontwikkelingen in NLP zijn ontleend aan of gebaseerd op de visie van de bovenstaanden op de psychologische ruimte. Kortom, in het oorspronkelijke NLP staat het lichaam als voertuig van onze geest en persoonlijkheid centraal. Dit blijkt ook uit de NLP vooronderstelling: 'lichaam en geest zijn twee delen van één systeem' met als substelling 'alles dat je waarneemt aan de 'buitenkant' van een persoon zegt iets over de innerlijke processen, die daaraan ten grondslag liggen'. Met andere woorden: alle oorspronkelijke NLP patronen zijn schakelaars, die in verschillende standen een gedrag of communicatie bepalen.
In deze workshop benoemt Hans Dalhuijsen een aantal samenhangende aspecten in onze psychologische ruimte en tijdorganisatie, die nauw samenhangen met hoe wij in het leven staan. Deze inzichten bevorderen de effectiviteit en ecologie van NLP interventies, inclusief die van hypnose en timeline. Voorts wordt een kader aangegeven voor het doen van effectieve interventies in de psychologische ruimte zelf. De deelnemers oefenen het in kaart brengen van deze aspecten in een coaching situatie. Practitioners mogen aan deze workshop deelnemen. Door de enorme informatiedichtheid en het teruggrijpen op de oorspronkelijke historische pijlers van NLP lijkt deze workshop meer geschikt voor kennisgerichte (Master) Practitioners.

Content van de vorige website overzicht