Workshop Jan Damen

TRAINER
Jan Damen heeft inmiddels ruim 15 jaar ervaring als internationaal NLP-trainer en geeft vanuit zijn eigen opleidingsinstituut Educare in Tilburg niet alleen Practitioner en Master Practitioner-opleidingen maar ook NLP-trainersopleidingen en diverse workshops op veelzijdige (rand-) gebieden. Voor velen geldt hij als nestor van NLP. Niet alleen omdat hij van vrijwel het begin af aan aanwezig was bij 'de ontwikkeling van NLP in Nederland'; hij heeft ook bijna een decennium zijn kennis, inzicht en betrokkenheid geboden als bestuurslid/voorzitter van de NVNLP. Hij is een ware kennisbron op gebied van zowel de historie als het integrale overzicht van authentiek NLP; ingebed in een filosofische, sociologische, psychologische en culturele context.
www.educare.biz


WORKSHOP
'Ken u zelve' Interactief NLP College

Jan Damen geeft voor kennis- en informatieliefhebbers een verdiepend "Interactief college' waarin hij zijn visie en zijn kennis aan de hand van het thema "De Denkende Mens" relateert aan Integraal NLP. Zijn passie met betrekking tot dit thema spits zich toe op het deelthema "Ken U zelve"; iets dat nogal eens ontbreekt terwijl het meest essentieel is. Immers: "ken u zelve"is een randvoorwaarde voor het werken met anderen omdat je anders door een (filter) bril kijkt die het werkelijke respectvolle zicht op het model van de wereld van de ander filtert.
Wat aan dit Interactieve college van Jan Damen uniek is: het integraal toepassen en vooral het integraal beleven (hoe de mens denkt, voelt en doet: de relatie tussen hersenen en gedrag) van NLP staat centraal in een evolutionele en maatschappelijke context van: het leven van hier en nu. Niet gespiegeld door verleden of toekomst, maar getoetst aan de realiteit.
Het gaat over Bewust Zijn in plaats van bewustwording en tegelijk de beantwoording van de vraag: 'hoe gebruik je NLP daarbij, voor jezelf en voor anderen'. Waarbij Jan Damen stelt: 'dat het bijzondere aan NLP is dat het zo enorm veelzijdig en krachtig is dat het bij AL deze aspecten en overwegingen meer dan behulpzaam kan zijn'.

Content van de vorige website overzicht