Workshop Hanneke van Tienhoven

TRAINER
Hanneke van Tienhoven heeft als andragoge oftewel veranderkundige ruim 25 jaar ervaring als trainer, waarvan 13 jaar internationaal gecerti?ceerd NLP trainer. Verder is zij o.a. hypnotherapeute, NLP destination-coach, NLP Health Certification Coach, begeleider van Familie Opstellingen en rouwverwerking. Baanbrekend is de door haar ontwikkelde methode van de 5 daagse intensieve doorbraaksessies, evenals het onderzoek naar verwerking van ongewenste kinderloosheid en daarop aansluitend ontwikkelen van therapeutische interventies. Zij is initiatiefneemster van GO, het Centrum voor Groei en Ontwikkeling. Voor haar zijn passie en compassie, liefde en medeleven met anderen uitgangspunt bij haar werk.
www.go-centrum.nl


MASTER CLASS
Doorbraak met NLP

Hanneke van Tienhoven heeft vanuit al haar kennis en ervaring een unieke methode ontwikkeld om met behulp van NLP in 5 dagen tot een echte Doorbraak te komen. De doorbraaksessies zijn als volgt opgebouwd.
"De eerste dag brengen we je leefsituatie en eventuele problemen zodanig in kaart dat je overzicht krijgt over jezelf. Aan de hand van een aantal vragen en opdrachten ontdek je onbewuste drijfveren en patronen. Eenmaal aan het licht gebracht wordt de kern hiervan duidelijk.
Op de tweede dag onderken je bepaalde diepe karakterkenmerken die bepalend zijn voor je onbewuste processen. Je merkt hoe ze inwerken op je leven: de sterke kanten en de zwakke kanten ervan. Je krijgt handvatten die te veranderen.
Op de derde dag ga je door een proces dat je leidt naar je missie en passie in dit leven. Voor velen een ontroerende, diep spirituele ervaring.
Op de vierde dag schep je duidelijkheid over je waarden. Je brengt ze met elkaar in samenhang en waar nodig stel je ze bij. De vierde dag is erop gericht met nieuw perspectief naar oude patronen te kijken.
Op de vijfde dag werken we met hypnose. Je laat je oude kernpatroon los en bouwt nieuwe op. Deze zijn richtinggevend voor een nieuw actieplan.
Deze therapieweek kan je die doorbraak en verandering schenken om een opmerkelijke stap voorwaarts in je leven te maken."
Voor Master Practitioners is dit een unieke kans om in deze intensieve ééndaagse Master "Integratie" Class, haar beproefde visie op omgaan met NLP en deze effectieve manier van werken te leren kennen en zelf het eerste deel daarvan te ondergaan. Een NLP-Master Class die het zicht op "Doorbraak en Verandering" voor jezelf en anderen biedt.

Content van de vorige website overzicht