Boeken introductie NLP

Je ongekende vermogens - NLP de weg van excellentie | Anthony Robbins
In deze bestseller je ongekende vermogens vertelt Anthony Robbins op boeiende wijze wat Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is, en wat NLP voor u kan doen. Het principe is eenvoudig: als u zich een innerlijke voorstelling maakt van hoe u wilt zijn of' wat u wilt bereiken, dan heeft dat innerlijke beeld, die innerlijke gedachte, een duidelijke positieve invloed op uw ervaren, uw handelen en het bereiken van resultaten. Hoe dit precies in zijn werk gaat, hoe u de weg van excellentie bereikt, en welke succesformule u daarbij toepast, dat alles - en meer - vindt u in dit boek. Het is een heldere, humoristische en inspirerende tekst die ook u zal helpen zelfbewust en positief te denken. U ontdekt letterlijk ongekende vermogens in uzelf, die een excellent leven mogelijk maken. Anthony Robbins is een internationaal veelgevraagd spreker op seminars en conferenties. Zijn bekendste boek je ongekende vermogens wordt jaar na jaar herdrukt, en heeft al vele tienduizenden geholpen, al hun mogelijkheden te realiseren.
www.bol.com | € 24,95
Verander je overtuigingen – Robert Dilts
Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een bekende en beproefde techniek voor verandering en herprogrammering. De bekende Amerikaanse trainer Robert Dilts richtte zich voornamelijk op het veranderen van je overtuigingen. We zijn overtuigd van ons gelijk en overtuigd van heel veel dingen. Maar steeds weer blijken die niet waar. We geloven dat het zo is. De waarheid blijkt vaak anders. Overtuigingen zijn vooral lastig als ze je blokkeren in je functioneren. Als je ervan overtuigd bent dat je ziek bent, ben je ook ziek. Maar als je ervan overtuigd bent dat je beter wordt is de kans op genezing groot. De kracht van de placebo is hierop gebaseerd. Iedere arts weet dat die genezing er kan komen. Als je denkt dat je voor de gek wordt gehouden, zal die overtuiging uitkomen. Denk je dat je relatie geen kans meer heeft, dan is dat ook zo. Maar ben je ervan overtuigd dat hij of zij de ware voor je is, dan geeft je die relatie een kans.
Verander je overtuigingen is het belangrijkste boek dat als basis geldt voor NLP-technieken en is verplichte literatuur in iedere NLP-opleiding. In dit boek tref je uitgebreid de verschillende modellen die Robert Dilts met veel succes gebruikt.
www.bol.com | € 15,95
Het hart van de geest –veranderen door innerlijke kracht | Steve en Connirae Adreas
In Het hart van de geest worden ruim twintig uiteenlopende menselijke problemen behandeld waar velen van ons dagelijks mee te maken hebben.
De praktijk van NLP heeft uitgewezen dat deze benadering, die zich stelselmatig onthoudt van psychologische 'verklaringen', daadwerkelijke resultaten afwerpt en vaak een opzienbarende transformatie bewerkstelligt die iemands leven drastisch verandert.
Het hart van de geest biedt een goed overzicht van het uitgebreide scala van problemen die met behulp van NLP in betrekkelijk korte tijd en op een vrij eenvoudige manier kunnen worden opgelost. Er worden vele praktische voorbeelden gegeven van de manier waarop de benadering bij problemen van verscheidene aard werkt. Aan de hand van een aantal dialogen en woordelijke verslagen van NLP-sessies, kan de lezer stap voor stap volgen hoe bij iemand die met een probleem worstelt zich een volledige transformatie voltrekt van de manier waarop hij of zij dingen beleeft. Het enthousiasme dat de boeken van het echtpaar Andreas onmiskenbaar uitstralen werkt zonder meer inspirerend. Het is duidelijk dat de auteurs gegrepen zijn door het streven mensen de kans te geven hun sluimerende vermogens optimaal te verwezenlijken doordat zij hun keuze-mogelijkheden vergroten en daardoor een aangenamer en bevredigender leven kunnen leiden.
Printing on demand | www.kosmosuitgevers.nl/boeken | € 21,95

 

De betovering van taal – De neuro-linguïstische methode voor gedragsverandering | Richard Bandler
'Wondergenezingen', 'spontane oplevingen' en andere plotselinge en raadselachtige veranderingen in het gedrag van mensen hebben altijd al plaatsgevonden. Ook zijn er altijd mensen geweest die hun begaafdheden op dit gebied op buitengewone wijze hebben gebruikt. De hier geboden neuro-linguïstische methode weet deze ervaringen zo systematisch te analyseren dat ze beschikbaar komen voor anderen. Het is een nieuw model voor menselijke communicatie en gedragsverandering dat werd ontwikkeld door bestudering van de werkwijze van therapeutische 'tovenaars' als Virginia Satir, Milton H. Erickson én Fritz Perls. Zeer subtiel taalgebruik blijkt een van de gemeenschappelijke kenmerken te zijn voor de 'miraculeuze' genezing van fobieën, het oplossen van leermoeilijkheden bij kinderen en volwassenen, het of leren van niet-gewenste gewoonten en het verbeteren van interacties tussen partners, in gezinnen en in organisaties. Het hier - geboden programma kan echter evenzeer met succes worden toegepast bij niet-therapeutische problemen. DE BETOVERING VAN DE TAAL werd geheel geredigeerd vanaf geluidsbanden van introductiecursussen geleid door Richard Bandler en John Grinder. De tekst is daarmee uitermate levendig en origineel.
Voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in het veranderen van menselijk gedrag. Voor ieder die geboeid is door de mogelijkheden die de taal biedt om therapie te bedrijen. Voor alle therapeutisch gerichte psychologen en opleidingen en voor hulpverleners die zich beter met hun cliënten willen verstaan. En tenslotte voor degenen die geboeid zijn door taal en taalgebruik. www.bol.com | € 26,00

 

Content van de vorige website overzicht