Workshop Rudy Vandamme

RUDY VANDAMME, psycholoog, filosoof, antropoloog en Belgische NLP trainer. In zijn School voor NLP kadert hij NLP graag in een bredere maatschappelijke relevantie. Met de NLP-methodiek als basis creëerde hij verschillende oorspronkelijke methoden. Hij is de inspirator van de ontwikkelingsgerichte benadering en ontwikkelingsgericht coachen. Vanuit zijn laatste onderzoeksinzichten met betrekking tot mondiale maatschappelijke vraagstukken ('sustainable development') en zijn certificering als Transition Trainer maakt hij een vertaalslag naar 'Transitie NLP'. Lees zijn artikel over 'Transitie NLP' in INzicht.

 

HET PERSOONLIJKE TRANSITIEPROCES
Het Persoonlijk Transitie Proces is een NLP-format om mensen met zingevingvragen en stress- klachten te helpen aarden in hun context. Teveel mensen die ontevreden zijn over hun context vluchten er van weg. Het durven beleven van emoties brengt de cliënt in een staat van waarachtig Persoonlijk Leiderschap ten aanzien van wat er te doen valt. Emotie, visie en actie worden verbonden in dit persoonlijk transitie proces. Dit proces kadert in het belang van leiderschap van elke burger zodat de wereldwijde transitie naar een meer duurzame en zinvolle levensstijl door iedereen wordt vorm gegeven.
Omdat je in deze workshop aan de slag gaat om dit proces zelf te (kunnen) beleven en bij anderen te coachen, zal deze workshop als resultaat hebben dat je Persoonlijk Transitieproces in gang wordt gezet. Je zult na deze workshop enkele heldere kaders hebben om naar de wereldwijde transitie en ecologie te kijken. Je zult een start maken om jezelf te situeren en jezelf vragen te stellen over de plaats van ecologie zowel in je persoonlijke als in je professionele leven.

Content van de vorige website overzicht