Workshop Ger Arts

GERT ARTS, trainer van naam in hypnotherapie/NLP en meditatie, is van jongs af aan ingevoerd in mystieke tradities (Boeddhisme, Hindoeïsme, Zen, Christelijke tradities, Soefisme en Sjamanisme).
Muziek is voor hem, door de diepe trancetoestanden die zij teweeg kan brengen, nauw verbonden met mystieke ervaringen.
Linguïstiek werd zijn vakgebied en derde passie, niet in de laatste plaats door de kennisname van de oorsprong van NLP in de boeken van Bandler en Grinder, The Structure of Magic I en II, die grotendeels gaan over het therapeutische taalgebruik. In de praktische geheimen van NLP werd hij lang geleden ingewijd door Lucas Derks. De evidente trancecapaciteit en creativiteit van NLP vormt voor hem de sleutel tot de praktische toepassing van de combinatie: mystiek, muziek en de betoverende wereld van taal.

TERUG NAAR DE (EIGEN) OORSPRONG
Het veld van NLP breidt zich al jaren explosief uit. Allerlei vernieuwingen dienen zich aan, wat de vraag oproept wat de meer- of minderwaarde van allerlei nieuws is. Wat valt er bijvoorbeeld te zeggen van het inzetten van NLP om mensen naar je hand te zetten?
NLP is immers ontstaan uit het modelleren van goede therapeuten, die per definitie werken voor het heil van de cliënt en voor wie het manipuleren voor eigen doeleinden dus niet aan de orde is! Moeten er daarom eisen gesteld worden aan de mentaliteit waarmee "NLP-operators" werken?
In deze baaierdachtige warboel van steeds maar nieuwe NLP-ontwikkelingen is het goed om af en toe terug naar de "roots" te gaan om de oorspronkelijke inspiratie van de gemodelleerde therapeuten te blijven voelen. Milton Erickson heeft ooit gezegd: 'Ik vind een nieuwe theorie uit voor elke nieuwe cliënt.' Wat is hier de relatie tussen intuïtief-creatief handelen en het toepassen van technieken?
Dit is jouw workshop als je nog eens terug wilt naar de basis van de processen waar je als NLP-er mee werkt:
1.    Terug dus naar de Oorsprong van de processen in jezelf,
2.    waardoor je je als persoon richt op een ander vanuit die Oorsprong in jezelf,
3.    zodat de technieken die je gebruikt in relatie tot die ander een manifestatie zijn van inter-persoonlijke creativiteit.
Deze workshop is een echte 'work'shop: Na een korte inleiding volgen oefeningen volgens deze drie punten, waarbij de persoonlijke ervaringen centraal staan en naar behoefte besproken worden.


Content van de vorige website overzicht