Workshop Bernd Jansen

'Bernd Jansen, in de rol van Psycho-Boer, op de cover van "Spoken in de kop'; de nieuwe Sociaal Panorama gids van Lucas Derks'.


BERND JANSEN is internationaal gecertificeerde NLP-trainer en is als Therapeut opgeleid en gespecialiseerd in uiteenlopende therapeutische disciplines uit de integratieve psychotherapie (zoals klinische Hypnotherapie, Systemisch werk, Inner Child, Symbooldrama, Rationeel Emotieve Therapie en Oplossingsgerichte psychotherapie). Daarnaast is Bernd Jansen door Lucas Derks opgeleid en gecertificeerd in het uiterst krachtige "Sociaal Panorama Model".
Vanuit zijn eigen NLP Instituut, Instituut MENZ in Arnhem, geeft hij NVNLP–gecertificeerde NLP-opleidingen en ondersteunt hij -met Coaching en Training (groepen en individuen) om onbewuste processen bewust te maken. Als Therapeut in zijn Praktijk Menz voor integratieve psychotherapie in Nijmegen, werkt hij vooral met mensen die met werkelijk serieuze problematiek vastgelopen zijn in hun persoonlijke en professionele leven.
www.instituutmenz.nl  en www.praktijkmenz.nl

NLP & JE BELEVING VAN (SOCIALE) RUIMTE EN TIJD
Het 'Sociaal Panorama NLP-model' (ontwikkeld door Lucas Derks, sociaal psycholoog en NLP-trainer van het eerste uur) is een psychologisch instrument waarmee we iemands onbewuste kaart van de sociale werkelijkheid kunnen helpen wijzigen.
Intermenselijke relaties worden in het Sociaal Panorama Model opgevat als cognitieve constructies in de imaginaire mentale ruimte; we projecteren mensen op een plek, en die plek bepaalt de kwaliteit van onze relaties. Andere mensen projecteren we onbewust op een plaats in onze imaginaire mentale ruimte. Waar we ze zien, bepaalt de kwaliteit van de relatie. Als iemand over een ander praat, blijkt vaak al uit het taalgebruik waar die persoon zich bevindt in het Sociaal Panorama (één en al submodaliteiten, zoals: 'locatie = relatie'!): 'Hij kijkt zo op mij neer' of 'Hij is zo ver weg' of 'Ik kan niet om hem heen'. Met de toepassing van dit inzicht kunnen sociaal-emotionele problemen van allerlei aard behandeld worden: moeilijkheden in intieme relaties of gezinsverbanden, conflicten in teams, spanningen tussen groepen en volken, macht- en gezagsproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, het neutraliseren van haatgevoelens, dominante invloed verminderen, het nemen van emotionele afstand of het loslaten van overleden anderen, en andere 'Spoken in de kop' *. Met behulp van het Sociaal Panorama model kunnen deze problemen relatief eenvoudig geanalyseerd en opgelost worden.

In deze workshop zal Bernd Jansen je vanuit zijn eigen denk- en werkwijze invoeren in deze unieke NLP-toepassing op het ruimtelijke gebied van je beleving van jouw sociale relaties.
Hij zal je op toegankelijke wijze invoeren in het Sociaal Panorama-instrumentarium en je de praktische beginselen hiervan leren om je (onbewust vastgelegde) plek in de samenleving te kunnen veranderen. Omdat hij ook Tijdlijnstructuren ('Zeitlinien Strukturen'¹) van mensen onderzoekt en aan de hand hiervan psychotherapeutische behandelmethoden ontwikkeld heeft zal Bernd Jansen je een geheel nieuw besef van (je sociale) Ruimte en Tijd geven. En wie zich altijd al afgevraagd heeft of de huidige aannamen over Tijdlijnen wel kunnen kloppen; zullen in deze workshop zeer interessante ontdekkingen doen. Bernd's workshop zal in het bijzonder interessant zijn voor NLP-coaches of -therapeuten. Maar ook (Master-)Practitioners uit andere vakgebieden zijn van harte welkom.

*     Naar het net uitgeven boek van Lucas Derks over Sociaal Panorama: 'Spoken in de kop'.
Voor een recensie van "Spoken in de kop' door Annemarie Tjerkstra, NLP-trainer  < klik hier>
Dit boek zal tijdens het Najaarscongres voor de speciale Congresprijs van € 20,= verkrijgbaar zijn.

¹     Zeitlinien Strukturen® zijn ontwikkeld door Wolfgang Walker, NLP-Psychotherapeut uit Berlijn.

Content van de vorige website overzicht