Workshop Business NLP

NLP TOEPASSINGSGEBIED: BUSINESS

BUSINESS NLP - SETTING THE SCENE

In deze workshop staat de toepassing van NLP in de 'business context' centraal.


NIENKE PLOMPEN, NLP-trainster is van oorsprong opgeleid aan de TU in Delft in innovatiemanagement. Zij heeft vele jaren ervaring in het inhoudelijk adviseren van organisaties en multidisciplinaire teams op gebied van innovatie- en veranderingsprocessen. Vanuit haar functie bij De Boer & Ritsema van Eck traint zij naast dit advieswerk ook de professionals van deze organisaties op gebied van communicatie en persoonlijke groei. Daarnaast is zij kerntrainer van DBR Business NLP opleidingen. Als professional op gebied van bedrijfsinnovatie en –verbetering in combinatie met haar jarenlange NLP-trainerservaring, zal zij je in deze workshop de fijne kneepjes bijbrengen van 'NLP in Business' door de modellen en technieken te vertalen naar de toepassing van NLP in de organisatiecontext
Voor meer info: www.dbr.nl

Content van de vorige website overzicht