Wat is het belang van communicatie ?

Communicatie is het middel waarbij het ene wereldmodel gekoppeld wordt aan een ander. Hierdoor kan overdracht en begrip van modellen worden opgewekt. Begrip is de essentie van communicatie tussen verschillende wereldmodellen. Bij minder efficiënte communicatie ontstaat een verstoord begrip.
Veel van hetgeen wij communiceren gebeurt volledig buiten onze bewuste beleving zoals ideomotorisch gegenereerde bewegingen. Gesteld kan worden dat niet-communiceren onmogelijk is, maar dat efficiënt communiceren niet altijd plaats vindt. Hoe meer inzicht wij kunnen verkrijgen ten aanzien van onbewuste communicatie, des te alerter wij de complexheid van communicatie kunnen opvangen. Daarmee komen wij dichter bij de juistheid van de oorspronkelijke boodschap en zullen zodoende beter begrip kunnen ontwikkelen bij en voor de ander.

Content van de vorige website Overzicht