Workshop Onderwijs2

NLP TOEPASSINGSGEBIED: ONDERWIJS  2

GELUK IN ONDERWIJS EN OPVOEDING

Wat zou er gebeuren wanneer de NLP vooronderstellingen en principes gemeengoed zouden zijn in het onderwijs? Ons huidige onderwijssysteem lijkt er in vele opzichten op gericht om de beperkingen in ons denken in stand te houden met een grote neiging om elke afwijking van het gemiddelde ook daadwerkelijk als afwijking, beperking of stoornis te zien. Dit heeft een funeste uitwerking op het zelfbeeld van de 'veroordeelde' en daarmee op de mogelijkheden voor Geluk en Succes.
Wat is er aan de hand met ons onderwijs en hoe kan NLP een bijdrage leveren aan een noodzakelijke ommekeer in de richting van onderwijs in balans: een nadruk op wat wel werkt, op talenten en mogelijkheden, in vrijheid en met plezier leren en ontwikkelen en het realiseren van unieke potenties?
Deze workshop kan in combinatie met de ochtendworkshop Onderwijs 1 (praktisch en concreet) gevolgd worden als 'master class' NLP & Onderwijs maar kan ook los gevolgd worden.
In deze Middagworkshop gaan we in op het grote 'overall' plaatje: en verkennen we het Onderwijs speelveld vanuit de logische niveaus identiteit en spiritualiteit; enorm belangrijk voor de NLP-leerkracht om je missie te kunnen realiseren.

TON LANGELAAN is eigenaar van Happy Life Centre (geluk in onderwijs en opvoeding) leerkracht lichamelijke opvoeding en stond tot voor kort zelf voor de klas, bedrijfskundig econoom en milieukundige. Bovenal is hij NLP-trainer voor Leerkrachten en leerlingen.
Ton is een bevlogen NLP-er die, met de inzichten, kennis en ervaring uit diverse van zijn modelleringonderzoeken, zowel op het vlak van milieu en duurzaamheid als onderwijs, wil bijdragen aan het Onderwijs en de Opvoeding van kinderen. Door leerkrachten en ouders te trainen in de vooronderstellingen en principes van NLP en de toepassingen ervan in de klas en thuis te stimuleren wil hij de mogelijkheden voor Geluk en Succes vergroten en een bijdragen leveren aan een gelukkigere wereld.

Voor meer info: http://www.happylifecentre.com/

Content van de vorige website overzicht