Waar is NLP op gebaseerd ?

De studies van Bandler en Grinder hebben geresulteerd in een aantal vooronderstellingen die aspecten beschrijven van het menselijk functioneren. Later hebben andere onderzoekers aanpassingen aan deze lijst aangebracht. Enkele van deze vooronderstellingen zijn:
• Iedereen leeft in een eigen, uniek wereldmodel.
• Mensen hebben alle hulpbronnen die zij nodig hebben om te veranderen in zich.
• Het gedrag dat iemand laat zien staat los van de intentie of doel dat achter dat gedrag staat. De intentie is altijd verondersteld als positief.
• Een mens maakt altijd de beste keuze die voor hem/haar op dat moment mogelijk is.
• Elk gedrag is bruikbaar in een of andere context.
• De betekenis van de communicatie is de respons die je krijgt.
• Mislukking bestaat niet; wel feedback.
• Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zul je de resultaten krijgen die je altijd gekregen hebt.
• Het meest flexibele deel van een systeem heeft het meeste invloed.
• De kaart is niet het gebied.
• Als er iemand iets kan, dan kan een ander dat leren.
• Alle gedrag is resulteert uit interne processen.
• Geest en lichaam zijn deel van een zelfde cybernetisch systeem.
• Flexibiliteit in gedrag resulteert in meerdere keuzen. Meer keuzen is beter dan minder keuzen.

Content van de vorige website Overzicht