Wat zijn representatie-systemen ?

Een representatiesysteem is het voorkeurskanaal dat door iemand gebruikt wordt bij het opnemen en communiceren van informatie. Begrip van het gebruikte representatiesysteem geeft in hoge mate inzicht in het persoonlijk wereldmodel.
Vergelijk de volgende opmerkingen:
A. "Ik zie het niet meer zitten"
B. "Ik heb er geen enkel houvast meer aan"
C. "Alles klinkt even somber voor me"

De strekking van deze drie opmerkingen zijn vrijwel identiek, maar verwoord via andere zintuiglijke waarnemingskanalen. Persoon A gebruikt termen die op een visuele gewaarwording duiden, B gebruikt kinesthetische (tasten en voelen) en C gebruikt auditieve (gehoor) termen.
NLP stelt dat communicatie efficiënter zal verlopen wanneer representatiesystemen op elkaar worden afgestemd. Een goede communicator zal daarom eerst luisteren naar de ander. Tijdens het communiceren zal hij diens representatiesysteem dan geheel of gedeeltelijk overnemen.

Content van de vorige website Overzicht