Workshop Traumazorg voor iedereen en alledag

Jan Jeurissen

Als eerstelijns Klinisch Psycholoog en NLP'er heeft Jan Jeurissen een macht aan ervaring in de verslavings- en traumazorg. Hij heeft een tweetal uiterst effectieve NLP-interventies ontwikkeld die zelfs hardnekkige en langdurende trauma's snel en uiterst elegant tot het verleden laten behoren. In deze workshop zal Jan je deze nieuwe technieken, die een 2.0 versie zijn van de standaard NLP Trauma-en fobie-interventieprocedures, leren en laten ervaren. Óók als je niet werkzaam ben in de GGZ, wordt je vaak met trauma's geconfronteerd in je eigen omgeving van mensen die daar niet voor onder behandeling zijn en waarmee je niet zo snel 'officieel een interventie gaat doen'. Mensen in je dagelijkse (werk-)omgeving kun je geweldig helpen met deze nieuwe NLP trauma-tool. Daarnaast is het een tool die je in je NLP-toolkit zult willen hebben om o.a. 'het ontstaan van trauma's' door een akelige gebeurtenis bij anderen (of jezelf) te helpen voorkomen.

Website: www.janjeurissen.nl

(Deze ochtendworkshop kan tot een Master Class 'Trauma- en Agressie Management' gecombineerd worden met de middagworkshop van de van NLP-trainer Koen Lucas).

Content van de vorige website overzicht