Workshop NLP en Omgaan met Agressie

Koen Lucas

Het lijkt alsof steeds meer beroepsgroepen geconfronteerd worden met agressie. Nu heb je als NLP-er een hoop kennis en vaardigheden. Maar hoe zet je die nu in wanneer het echt spannend wordt? Hoe gebruik je je rapport-skills tegenover een hufterige klant? Met welke vaardigheden voorkom je dat een gesprek escaleert? Kun je een TOTE gebruiken in een gesprek dat toch dreigt te escaleren? Welke (belemmerende) overtuigingen heb je eigenlijk over agressie, agressief gedrag en agressieve mensen? En hoe verander je die?
In deze workshop werk je met oefeningen alle denkbare Practitioner-vaardigheden uit in het licht van het omgaan met agressie. En, als er tijd en animo voor is, misschien wel een paar op Master-niveau. Kom sparren met behulp van verbale en non-verbale technieken!
Koen Lucas: heeft ruim 20 jaar ervaring met het uitvoeren van toezicht en handhaving (Milieu, Bouwen, Ruimtelijke Ordening, Stadstoezicht) en leiding geven aan toezichthouders en front-offices. Op basis van zijn professionele ervaring en NLP-training geeft hij agressietrainingen aan diverse doelgroepen (Wetshandhavers die werken bij gemeenten, provincies, waterschappen, milieudiensten e.d.).

Website: www.agressietraining.com

(Deze middagworkshop kan tot een Master Class 'Agressie- en Trauma Management' gecombineerd worden met de ochtendworkshop van de NLP/Traumatherapeut Jan Jeurissen.)

Content van de vorige website overzicht