Hoe is neurologie gekoppeld aan het wereldmodel van de mens ?

Onze waarneming functioneert door middel van de neurologische overbrenging en verwerking van hetgeen via de zintuigen wordt opgevangen. Via het ongelooflijk gecompliceerd mechanisme van ons zenuwstelsel wordt de zintuiglijke input overgezet in elektrische impulsen die op hun beurt getransporteerd worden naar ons centraal zenuwstelsel. Zelfs een oppervlakkige studie van dit mechanisme laat zien dat wat wij uiteindelijk beleven niet de ervaring is van de werkelijkheid, maar een neurologisch model van de werkelijkheid. Op zijn beurt veroorzaakt dit verschijnsel dat wij niet handelen naar de werkelijkheid, maar naar ons individueel model van de werkelijkheid.
Omdat elk mens van opmaak verschilt heeft elk mens een eigen wereldmodel en zal elk mens de wereld dus anders ervaren. Maar omdat ons neurologisch systeem meer overeenkomsten heeft dan verschillen hebben mensen wel gelijksoortige ervaringen. Deze overeenkomsten staan aan de basis van sociale en culturele assimilaties.

Content van de vorige website Overzicht