Overzicht Workshops NJC 2012

OCHTENDWORKSHOPS

Ted Evers – NLP-Opstellingen 2.0

Van huis uit een Onderwijsman; is Ted Evers al bijna 15 jaar als NLP-trainer actief. Zijn eigenzinnigheid en creativiteit maken dat hij graag buiten de gebaande paden treedt waardoor hij ook binnen NLP een aantal effectievere versimpelingen in de details heeft ontwikkeld. Hij doet dat o.a. door stelselmatige up-chuncks: een nieuwe waarnemingspositie. Door op een ander level te gaan zitten, ontdek je andere dingen.
Dit up-chuncken wordt bij deze ochtendworkshop gedemonstreerd op gebied van 'Familie-opstellingen'. In deze workshop leert Ted je wat 'systemisch waarnemen' nu echt is: een andere manier van de werkelijkheid te bekijken en ervaren vanuit een viertal systemische wetmatigheden, waardoor je heel snel zicht krijgt op 'onbewuste bindingen' en hoe je door daar letterlijk en figuurlijk mee te schuiven uiterst snel verandering aan kunt brengen.
Het onderwerp van deze ervaringsworkshop is 'Opstellingen', maar dan wel: Ted Evers effectieve 'NLP-Opstellingen 2.0'.

Website: www.commitments.nl

Erik op ten Berg – Out of The Box NLP

Hij is een specialist bij uitstek op gebied van het doen ontwikkelen van 'Creatief Denken':
NLP-trainer Erik op ten Berg heeft een Msc graad in 'Creativity and Change Leadership' van het (USA) 'International Center for Studies in Creativity'. Hij werkt al ruim 12 jaar binnen de industrie en het bedrijfsleven als trainer en 'facilitator' voor het toepassen van Creatief denken en Creatieve Probleemoplossing. Hij is hierdoor als bijna geen ander in staat om je in deze workshop kennis en gevoel te geven over 'wat Creatief Denken (werken, brainstormen en probleemoplossen) is' en waarom je dat tot een vaardigheid zou willen ontwikkelen. Hij zal de structuur van het 'Creatief Denken' voor je uiteenzetten en je de NLP-tools en –technieken op gebied van body en mind aanreiken die dit voor je mogelijk maken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot: 'productief denken, realistisch 'Out of the Box' denken en de kunst van patroondoorbreking en innovatie: het scheppen van nieuwe en waardevolle ideeën.

Website: www.pioenconsult.nl


Jan Jeurissen – Traumazorg voor iedereen en alledag

Als eerstelijns Psycholoog en NLP'er heeft Jan Jeurissen een macht aan ervaring in de verslavings- en traumazorg. Hij heeft een tweetal uiterst effectieve NLP-interventies ontwikkeld die zelfs hardnekkige en langdurende trauma's snel en uiterst elegant tot het verleden laten behoren. In deze workshop zal Jan je deze nieuwe technieken, die een 2.0 versie zijn van de standaard NLP Trauma-en fobie-interventieprocedures, leren en laten ervaren. Óók als je niet werkzaam ben in de 1e lijns GGZ, wordt je vaak met trauma's geconfronteerd in je eigen omgeving van mensen die daar niet voor onder behandeling zijn en waarmee je niet zo snel 'officieel een interventie gaat doen'. Mensen in je dagelijkse (werk-)omgeving kun je geweldig helpen met deze nieuwe manier van werken. Daarnaast is het een tool die je in je NLP-toolkit zult willen hebben om o.a. 'het ontstaan van trauma's' door een akelige gebeurtenis bij anderen (of jezelf) te helpen voorkomen.

Website: www.janjeurissen.nl

(Deze ochtendworkshop kan tot een Master Class 'Trauma- en Agressie Management' gecombineerd worden met de middagworkshop van de Agressiemanagement/NLP-trainer Koen Lucas).


Jos Olgers – Voorouder-Regressie

Je ziet vaak dat problemen zich van generatie op generatie herhalen en niet altijd biedt het een blijvende oplossing als je op overtuigingenniveau het probleem aanpakt. Als trainer en therapeut op gebied van zowel (medische) hypnotherapie als regressietherapie, heeft Jos Olgers een zeer effectieve kinesthetische methode ontwikkeld om jezelf (en anderen) blijvend van het 'voorouderlijk juk' te bevrijden: Voorouderregressie.
Dit is een bijzondere regressietherapievorm, waarbij je niet werkt met de eigen herinneringen in dit of in een vorig leven, maar met de van-ouder-op-kind doorgegeven emoties, overtuigingen, gedragingen en herinneringen van de (voor)ouders. In deze workshop zal Jos je het theoretisch kader van Voorouderregressie leren en je laten voelen hoe in de energie van de ouder kunt stappen en heling en verandering (voor de ouder en dus jezelf) tot stand brengen en naar jouw heden te transformeren. Bij Voorouderregressie werk je dus niet met representanten maar ga je op een leuke en speelse manier (je hoeft er zelfs niet eens in te geloven, alleen maar even doen alsof, laat het al werken) volgens de methode die Jos je zal demonstreren en laten voelen hoe je zèlf in de huid/energie van de voorouder (veroorzaker) kunt stappen om diepe heling tot stand te brengen.

Website: www.trance-art.nl

(Bertien v Woelderen [Energie Management] assisteert Jos bij deze workshop.)


Luuc Christiaanse – Universeel Behandelmodel voor Coaching en Therapie: Kernfusietraining

Luuc Christiaanse is psycholoog en hypnotherapeut / NLP'er en uitbrenger van zelfhulp cd's. Hij heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven als manager, managementconsultant, omgaan met groepen en ervaring in individuele begeleiding, in combinatie met intra-psychische en systemische inzichten. 'Integratieve Stress management' is hierbij zijn expertisegebied; 'Systemisch Werk' (Opstellingen) het instrument waarmee hij sinds 1997 graag –op eigen wijze- werkt. Luuc heeft een eigen visie op Trauma's, Symbiose en 'overerfde bindingen': de dissociatie aan de gevoelskant ('overlevingsstrategie') noemt hij een 'Kernsplitsing'. Heling kan via de 'Kernfusie' tot stand komen middels opstellingen, therapie, coaching of via zelfhulp met cd's. Een en ander zal worden verduidelijkt in deze interactieve workshop.

Luuc Christiaanse heeft de 'Kernfusiemethode' ontwikkeld om deze dissociatie zichtbaar te maken, te verkleinen dan wel op te heffen, waardoor de autonomie wordt hersteld. In deze 'Kernfusiemethode' wordt o.a. gewerkt met 'Opstelling van Delen' om tot integratie te komen.
In deze ochtendworkshop zal Luuc je (in NLP-termen) de grondslagen en de structuur van het Kernfusiemodel tonen aan de hand van een presentatie met beeld en muziek, zodat eerst in de groep zelf ervaren kan worden wat het heilzame effect hiervan kan zijn. Vervolgens kan er in groepjes onder begeleiding zelf gewerkt worden om te ervaren wat in zo'n Kernfusie-opstelling mogelijk is.

Website: www.demee-denkers.nl


Angélique de Graaff – 'Class Whispering': NLP & Leren

Helemaal thuis in het onderwijs heeft Angélique de Graaff, NLP-trainer/coach zich ontwikkeld tot een specialiste op gebied van leren en lesgeven. Ze heeft een zeer succesvolle NLP-kit (met behulp van video-opnamen) voor het onderwijs ontwikkeld onder de naam 'Class Whisperer'. Dit programma heeft inmiddels de aandacht gewekt van media in binnen- en buitenland. In deze ochtendworkshop leert ze je haar geheimen over 'NLP & Leren': de meest effectieve combinatie van NLP-tools om het leren van leerlingen (kinderen en volwassenen) te faciliteren. In haar middagworkshop (zie onder) wordt de focus gericht op de Docent en op het Onderwijzen. Welke NLP-tools en bewustmaking kunnen worden ingezet door de docent om van een 'nachtmerrieklas' in no-time een 'droomklas' te maken.
Deze beide workshops kunnen tot een Master Class gecombineerd worden maar kunnen ook als losse workshop gevolgd worden.

Website: www.classwhisperer.com


Ton Kemp – Provocatief Coachen

Provocatief Coachen is 180 graden anders dan NLP. Het is toch als effectieve tool in NLP terecht gekomen doordat Jaap Hollander (IEP Nijmegen) ooit de Provocatieve Coach Frank Farelli gemodelleerd heeft en de structuur van deze bijzondere vorm van coaching ontrafeld heeft. De (theater-)docent/trainer Ton Kemp is een geboren presentator en is bij het IEP in NLP en Provocatieve Coaching (PC) opgeleid. Ton heeft een brede ervaring met het leiden van trainingen en bijeenkomsten. Ook houdt hij zich al langer bezig met denk- en leerprocessen in het algemeen en creatief denken in het bijzonder.
Ton zal je in deze workshop precies vertellen wat die structuur van PC is en waarin de verschillen met NLP zitten. Hij zal je ook bekend maken met de structuur van de basisattitude die absoluut vereist is om met deze vorm van Coaching effectief te kunnen werken. De structuur en de attitude-vereisten worden door Ton vertaald naar NLP-termen en technieken die je al vertrouwd zijn. En daarna, zal hij met één of meerdere demo's je laten horen zien en voelen hoe Provocatieve Coaching een waardevolle aanvulling is op je NLP-vaardigheden.

Website: www.degloed.nl


Christine Sweet – Ont-dekking van de stem I

De kenmerken van je stem (timbre, klankkleur, tonaliteit, enz.) speelt in NLP nog geen rol van betekenis. Je neemt aan dat 'je stem' nu eenmaal 'je stem' is, en niets is minder waar. Je stem is onderhevig aan en biedt toegang tot (negatieve) overtuigingen en mentale blokkades. Om dit klankrijke, tonaal/auditieve aspect aan je NLP toe te kunnen voegen, zal de Zangcoach/ Zangtherapeute en Mental Coach/ NLP-trainer Christine Sweet, je haar fascinerende 'Stem- en Zangtools als deur naar diepgaande verandering' leren.
In deze ochtendworkshop zal Christine je met demo's en oefeningen de fijne kneepjes van 'de stem als NLP gereedschap' en 'de wisselwerking-effecten van tonaliteit en stem op de mind' laten ervaren. In haar middagworkshop leert ze je aanvullend de 'verbale Swish', het  krachtige effect van 'stemgebruik bij Tijdlijn-werk' en 'stem-alignment en de Logische niveaus'. Deze beide workshops kunnen tot een Master Class gecombineerd worden maar kunnen ook als losse workshop gevolgd worden.

Website: www.zangstudiovillaka.nlMIDDAGWORKSHOPS

Ted Evers – Eigenheid als Missie upchunck

Van huis uit een Onderwijsman; is Ted Evers al bijna 15 jaar als NLP-trainer actief. Zijn eigenzinnigheid en creativiteit maken dat hij graag buiten de gebaande paden treedt waardoor hij ook binnen NLP een aantal effectievere versimpelingen in de details heeft ontwikkeld. Hij doet dat o.a. door stelselmatige up-chuncks: een nieuwe waarnemingspositie. Door op een ander level te gaan zitten, ontdek je andere dingen.
Dit up-chuncken wordt bij deze middagworkshop gedemonstreerd op gebied van 'Missie Realisering', waarvan de upchunck 'Eigenheid is'. Hoe zet je je 'missie' in de wereld? Je missie vertaalt zich in een verhaal dat je naar buiten brengt. Wat ga je doen om jouw verhaal in de wereld te zetten en vorm te geven? Hoe 'leef' je je Missie?
'Eigenheid' is hierbij het antwoord.
'Eigenheid 'is de enige manier om je missie naar buiten te brengen. Het is de zuiverste vorm van de 'rol' die je hebt: het 'Zijnsniveau' van je Missie in dit leven. In deze workshop zal Ted je laten zien en ervaren hoe je je 'Eigenheid' –het Outcome-model overstijgend- kunt ontdekken, koesteren en uitdragen.

Website: www.commitments.nl


Koen Lucas – NLP & Omgaan met Agressie

Het lijkt alsof steeds meer beroepsgroepen geconfronteerd worden met agressie. Nu heb je als NLP-er een hoop kennis en vaardigheden. Maar hoe zet je die nu in wanneer het echt spannend wordt? Hoe gebruik je je rapport-skills tegenover een hufterige klant? Met welke vaardigheden voorkom je dat een gesprek escaleert? Kun je een TOTE gebruiken in een gesprek dat toch dreigt te escaleren? Welke (belemmerende) overtuigingen heb je eigenlijk over agressie, agressief gedrag en agressieve mensen? En hoe verander je die?
In deze workshop werk je met oefeningen alle denkbare Practitioner-vaardigheden uit in het licht van het omgaan met agressie. En, als er tijd en animo voor is, misschien wel een paar op Master-niveau. Kom sparren met behulp van verbale en non-verbale technieken!
Koen Lucas: heeft ruim 20 jaar ervaring met het uitvoeren van toezicht en handhaving (Milieu, Bouwen, Ruimtelijke Ordening, Stadstoezicht) en leiding geven aan toezichthouders en front-offices. Op basis van zijn professionele ervaring en NLP-training geeft hij agressietrainingen aan diverse (waaronder Politiekorpsen) doelgroepen.

Website: www.agressietraining.com

(Deze middagworkshop kan tot een Master Class 'Agressie- en Trauma Management' gecombineerd worden met de ochtendworkshop van de NLP/Traumatherapeut Jan Jeurissen.)

Henriette Mol – NLSPEL & de Essentie van NLP-en met kinderen

NLSPEL is een speelse vorm van NLP waarin NLP-principes en -technieken gecombineerd worden met impacttechnieken, improvisatiespelvormen, tovertrucs, teambuilding- en andere coöperatieve games. NLSPEL is ontwikkeld door Henriette Mol, orthopedagoog, NLP-/NLSPEL-trainer, en - therapeut (met inmiddels ruim 20 jaar ervaring). Vanuit het besef dat ieder mens met een immense ontwikkelkracht geboren wordt, is NLSPEL ontstaan om Kids (en volwassenen) op de juiste manier te benaderen, zó dat ze op de juiste manier geprikkeld en gesteund worden om hun ontwikkelkracht aan te kunnen boren. In deze workshop zal Henriette ingaan op de essentie van het coachen van kinderen. Ze zal dimensies aan NLP toevoegen en je laten ervaren hoe je je 'speelruimte' letterlijk en figuurlijk kunt vergroten. En welke verrijkende mogelijkheden 'Spel' hierdoor aan je NLP-toolkit toe kan voegen.

Website: www.insamenspel.nl


Bertien van Woelderen – Persoonlijk Energie Management

Hoe kan het dat je in contact met sommige anderen (cliënt, collega, baas) soms gesloopt en leeg bent? Dat heeft met méér te maken dan alleen met 'omgangs-grenzen'. Dat heeft alles met energie en energie-uitwisseling te maken. Bertien van Woelderen, jarenlang verpleegkundige met een specialisatie in psychosomatiek, is volkomen thuis in Energie management. Ze publiceerde het boek 'Energie in Beweging – de zichtbare en de onzichtbare mens'. Bertien zal je op een praktische manier met beide voeten op de (NLP-) grond 'ervaringsbekend' maken met de aspecten van de 'onzichtbare mens': aura's chakra's, past life, astraal lichaam en hoe je dat in het dagelijkse leven tegenkomt. Als zeer ervaren trainster op dit gebied zal Bertien je in deze workshop je de nodige en effectieve trucs leren en laten ervaren waarmee je een effectief 'Energie Zelfmanagement' opbouwt en ook hoe je met jouw energie het beste je cliënt/collega enz. tegemoet treedt.

Website: www.trance-art.nl

(Jos Olgers [Voorouderregressie] assisteert Bertien bij deze workshop.)


Luuc Christiaanse – nieuwste vorm/soort Opstellingen

Psycholoog en Hypnotherapeut/NLP'er: Luuc Christiaanse heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven als manager, managementconsultant, omgaan met groepen en ervaring in individuele begeleiding, in combinatie met intrapsychische en systemische inzichten.
'Stress management' is hierbij zijn expertisegebied; 'Systemisch Werk' (Opstellingen) het instrument waarmee hij graag –op eigen wijze- werkt.
In deze middagworkshop zal Luuc Christiaanse je invoeren in de allernieuwste vormen van 'Opstellingswerk'.
Het gaat al lang niet meer over "Familie-opstellingen'.
Wat denk je van: 'Opstellingen 2.0': Talentopstellingen, en dus ook Onbenutte-Talentopstellingen, zelfs 'Orgaan (blaas of huidprobleem?)-opstellingen'… The sky is the limit!
Luuc Christiaanse leert je de principes van 'Opstellingen (volgens Hellinger)' en tegelijkertijd deze nieuwe Opstellingsvormen die nu eindeloos op creatieve toepassing beschikbaar en kopieerbaar zijn, waardoor je als NLP'er een compleet scala aan nieuwe werk- en interventiemethoden krijgt.
Luuc zal je deze Opstelling'-vertaalslag leren en demonstreren.

Website: www.demee-denkers.nl


Angélique de Graaff – 'Class Whispering': NLP & Lesgeven

Helemaal thuis in het onderwijs heeft Angélique de Graaff, NLP-trainer/coach zich ontwikkeld tot een specialiste op gebied van leren en lesgeven. Ze heeft een zeer succesvolle NLP-kit (met behulp van video-opnamen) voor het onderwijs ontwikkeld onder de naam 'Class Whisperer'. Dit programma heeft inmiddels de aandacht gewekt van media in binnen- en buitenland. In haar ochtendworkshop (zie boven) leert ze je haar geheimen over 'NLP & Leren': de meest effectieve combinatie van NLP-tools om het leren van leerlingen (kinderen en volwassenen) te faciliteren. In deze middagworkshop wordt de focus gericht op de Docent en op het onderwijzen. Welke NLP-tools en bewustmaking kunnen worden ingezet door de docent om van een 'nachtmerrieklas' in no-time een 'droomklas' te maken. Deze beide workshops kunnen tot een Master Class gecombineerd worden maar kunnen ook als losse workshop gevolgd worden.

Website: www.classwhisperer.com


Jan C. Visser – NLP-Mediation in het Onderwijs

Mediation wordt als Conflictbeheersingmiddel steeds breder toegepast. Een recente toepassing binnen het Onderwijs is 'Leerling-mediation'.

Jan C. Visser, NLP-trainer/Mediation-trainer is al jarenlang actief in het onderwijs. Hij heeft zich de afgelopen jaren professioneel beziggehouden met en gespecialiseerd in het vertalen van de werkwijze en het gedachtegoed van Mediation naar NLP (en vice versa). De door hem nieuw ontwikkelde succesvolle vorm van Mediation traint hij aan docenten en leerlingen op diverse scholen in het Voortgezet Onderwijs in het kader van deze Leerlingbemiddeling.

In deze Mediation workshop zal Janc je bekend maken met de effectieve NLP-variant op Mediation: 'NLP-Mediation' en je de cruciale verschillen in aanpak en werkwijze laten ervaren. Deze workshop is interessant voor NLP'ers die hun vaardigheden willen uitbreiden met Mediation en ook voor NLP'ers die thuis willen raken in 'Leerling-Mediation'.

Website: www.janc.nl


Chris Sweet – Ont-dekking van de stem II

De kenmerken van je stem (timbre, klankkleur, tonaliteit, enz.) speelt in NLP nog geen rol van betekenis. Je neemt aan dat 'je stem' nu eenmaal 'je stem' is, en niets is minder waar. Je stem is onderhevig aan en biedt toegang tot (negatieve) overtuigingen en mentale blokkades. Om dit klankrijke, tonaal/auditieve aspect aan je NLP toe te kunnen voegen, zal de Zangcoach/ Zangtherapeute en Mental Coach/ NLP-trainer Christine Sweet, je haar fascinerende 'Stem- en Zangtools als deur naar diepgaande verandering' leren.
In haar ochtendworkshop zal Christine je met demo's en oefeningen de fijne kneepjes van 'de stem als NLP gereedschap' en 'de wisselwerking-effecten van tonaliteit en stem op de mind' laten ervaren. In deze middagworkshop leert ze je aanvullend de 'verbale Swish', het  krachtige effect van 'stemgebruik bij Tijdlijn-werk' en 'stem-alignment en de Logische niveaus'. Deze beide workshops kunnen tot een Master Class gecombineerd worden maar kunnen ook als losse workshop gevolgd worden.

Website: www.zangstudiovillaka.nl

Content van de vorige website overzicht