Workshop NLP in de klinische praktijk

8. Jan Jeurissen NLP in de klinische praktijk

Jan Jeurissen heeft in zijn praktijk als klinisch psycholoog een effectieve Traumatechniek ontwikkeld. In deze workshop zal Jan je deze beproefde effectieve techniek in delen demonstreren en laten oefenen. De techniek wordt hiertoe in drie mootjes gehakt. Eerst een demo en oefenen met 'exposure', dan een demo en oefenen met 'het integreren van de jongere ik en het vinden van hulpbronnen'. Vervolgens een demo en oefenen met het 'herschrijven van de geschiedenis'. Op deze wijze krijg je de drie onderdelen van deze NLP Trauma-en fobie-interventieprocedure in de vingers en kun je ze naadloos op elkaar kunt laten aansluiten.
Óók als je niet werkzaam ben in de GGZ, word je vaak met trauma's geconfronteerd in je eigen omgeving van mensen die daar niet voor onder behandeling zijn en waarmee je niet zo snel 'officieel een interventie gaat doen'. Mensen in je dagelijkse (werk-)omgeving kun je geweldig helpen met deze Traumatechniek van werken. Daarnaast is het een tool die je aan je NLP-toolkit zult willen toevoegen om o.a. 'het ontstaan van trauma's' door een akelige gebeurtenis bij anderen (of jezelf) te helpen voorkomen.
Jan Jeurissen heeft als klinisch Psycholoog/NLP'er een macht aan ervaring in de verslavingszorg en traumazorg. Hij heeft een tweetal uiterst effectieve NLP-interventies ontwikkeld die zelfs hardnekkige en langdurende trauma's snel en uiterst elegant tot het verleden laten behoren. Voor meer informatie ga naar www.janjeurissen.nl

Content van de vorige website overzicht