Erkende Opleidingsinstituten

De Nederlandse Vereniging voor NLP waakt over de criteria die de bij de NVNLP aangesloten NLP-opleidingsinstituten hanteren in hun respectievelijke cursussen en opleidingen.

Deze criteria zijn genormeerd naar de standaard zoals neergelegd bij de EANLP (European Association for Neuro-Linguistic Programming).

De criteria vormen de minimum eisen waaraan een opleiding moet voldoen. Per aangesloten opleidingsinstituut kunnen additionele criteria worden toegevoegd die de individuele karakteristieke accenten bepalen van het instituut.

Content van de vorige website Overzicht