Overzicht workshops en trainers

OCHTENDWORKSHOPS


1.    Anthony Sinke – Ont-dekken van Verlangens

Het kenmerk van 'verlangens' is dat we deze doorgaans ver vóór en buiten ons in de toekomst plaatsen en niet in het hier en nu. In deze workshop ga je de technieken leren om het gewenste wèl in het hier en nu te verkrijgen. Anthony Sinke zal met demo en oefenen in: ruimtelijke tijdlijn (waarop 'verlangens' en 'mentoren' geplaatst worden, daarmee te associëren/dissociëren, hulpbronnen en symbolen te geven en uiteindelijk te ontvangen en te ankeren) je laten ontdekken wat er voor obstakels 'tussen jou en je verlangens-outcome zit'. Na het doorlopen van deze techniek heb je die obstakels helemaal opgelost en zal je 'het verlangde' vanaf nu al voelen en beleven.
Anthony Sinke is internationaal NLP-trainer en tevens Ericksoniaanse hypnotherapeut (gespecialiseerd in de leer van SchaduwIntegratie). Hij is Hoofdtrainer van de coachopleiding en eindverantwoordelijke voor de opleidingen van de TC University in Rotterdam. Hij heeft zijn sporen verdiend in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven en heeft inmiddels 15 jaar ervaring als Trainer/Coach waarvan de laatste 10 jaar als NLP-trainer/coach.  Voor meer informatie ga naar www.tcnlp.nl

2.    Jan Jeurissen – NLP in de klinische praktijk

(Psychische) klachten (trauma's, depressies, angsten etc.) ontstaan vaak door de taal die je tegen jezelf spreekt. Het opheffen van de meeste klachten wordt eveneens met taal bewerkstelligd. In deze workshop zal Jan Jeurissen je interactief en aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uit zijn rijke ervaring als klinisch (trauma- en verslaving) psycholoog demonstreren en laten ervaren hoe je met therapeutische NLP-taalpatronen klachten verhelpt. (Deze ochtendworkshop kan tot een Master Class 'Therapeutische Taalpatronen' gecombineerd worden met de middagworkshop van de NLP/Hypnose trainer Erik Willems [zie onder]).
Jan Jeurissen heeft als klinisch Psycholoog/NLP'er een macht aan ervaring in de verslavingszorg en traumazorg. Hij heeft een tweetal uiterst effectieve NLP-interventies ontwikkeld die zelfs hardnekkige en langdurende trauma's snel en uiterst elegant tot het verleden laten behoren. Voor mee informatie ga naar www.janjeurissen.nl

3.    Annemie Hanssen – Re-imprint

'Change personal history' is het NLP-veranderingsmodel dat ongewenste onbewust overgenomen identificaties van anderen in jou als individu helpt veranderen. 'Reimprint' is een verdiepende, uitgebreidere versie hiervan omdat bij 'Reimprint' vanuit een tweede en derde positie niet alleen gewenste veranderingen in jou als individu worden aangebracht. Het jouw omringende systeem wordt mee betrokken in het veranderingsproces. Hierdoor komen ook de wenselijke veranderingen voor àndere deelnemers uit jouw systeem aan het licht waardoor deze veranderingen (met hulpbronnen en tijdlijn) voor die anderen ook aangebracht kunnen worden. Het gaat hierbij niet om een feitelijk interventie op die ander te plegen. Het betreft vooral 'de te helen aspecten van die ander in jou'! In deze workshop zal Annemie Hanssen je met beeld en geluid en oefenen deze 'reimprint' techniek goed in de vingers laten krijgen. 
Annemie Hanssen is gedragswetenschapper, bedrijfsopleidingkundige, NLP-trainer en NLP
Health Coach. Zij is eigenaar van opleidingsinstituut Blissconsulting in Groningen van waaruit zij ruim 10 jaar NLP-Opleidingen en NLP-Coachopleidingen geeft en daarnaast als organsatieadviseur en NLP-coach veranderingsprocessen in mens en organisatie begeleidt. Voor mee informatie ga naar www.blissconsulting.nl

4.    Lucy Platvoet – Gezond en succesvol heel oud worden

In deze workshop zal Lucy Platvoet je invoeren in de onthulde geheimen om gezond en duurzaam succesvol (heel) een hoge leeftijd te bereiken. Ze deelt met je de ontdekkingen (zoals die ontdekt zijn door) van de Japanse arts/NLP-trainer Dr. Tsuyoshi Murakami, bij wie Lucy afgelopen zomer een workshop hierover volgde. Ze zal de strategie voor gezond heel oud worden voor je uiteenzetten en je na een demo('s) zelf laten ervaren hoe je dit met NLP-technieken (o.a. 'Core self', derde positie en tijdlijn) kunt helpen bewerkstelligen. En let wel: deze strategie geldt zowel voor mensen, teams als organisaties.
Lucy Platvoet heeft een achtergrond als socioloog, consultant en (NLP-) trainer. Vanuit haar bedrijf Platvoet Consulting geeft zij ruim 10 jaar in Nederland en de Nederlandse Antillen persoonlijke coaching, teamcoaching en trainingen in NLP, Persoonlijk management en communicatie. Zij is internationaal gecertificeerd NLP-trainer en NLP-Healthcoach. Healthcoaching is haar passie. Steeds meer artsen en werkers in de gezondheidszorg weten haar te vinden voor personal- en teamcoaching. Voor meer informatie ga naar
www.platvoetconsulting.nl

5.    Jacqueline Karelsen – Neem de Regie

In haar succesvolle 'Neem de Regie' workshop gaat Jacqueline met NLP-tools aan de slag om snel tot resultaten te komen. Hierbij komen interactief o.a. aan de orde: Hoe kun je rust creëren in je hoofd? Hoe kun je je gedrag veranderen? Hoe kun je je energie weer laten stromen? Deze workshop is geschikt voor iedereen die bewust bezig is met life management. 
Jacqueline Karelsen werkt als Life-coach, trainer en opsteller. Zij begeleidt vrouwen met ambitie om de beste regisseur van hun eigen leven te worden. Jacqueline is eigenaar van Inzicht & Regie in Den Haag, Trainer, NLP Master Practitioner, Systemisch werker en ondersteunt met op maat gesneden 'Neem de Regie trainingen' teams binnen veranderende bedrijven. Voor meer informatie ga naar www.inzichtenregie.nl

6.    Henriette Mol – De 'Kan-Altijd-Techniek': achterhalen van positieve intenties

Een hele mooie NLP-vooronderstelling: 'Elk gedrag heeft een positieve intentie en was ooit iemands beste keuze.' Maar hoe kom je er nu achter wat iemands positieve intentie is? Soms is dat een hele uitdaging. Zeker wanneer je er niet naar kunt of wilt vragen. Gebruik dan de K.A.T. (Kan-Altijd-Techniek). Daarmee kun je de positieve intentie van gedrag achterhalen zonder dat iemand die zelf hoeft te verwoorden. Zeer geschikt wanneer je kinderen wilt ondersteunen bij gedragsverandering.
Henriette Mol is orthopedagoog, NLP-trainer en NLSPEL-trainer, en –(kinder)therapeut (met inmiddels ruim 20 jaar ervaring). Daarnaast werkt zij als Speeldokter op een basisschool. Vanuit haar achtergrond werkt zij met de NLP-tools en-technieken in een multi-zintuigelijke spelvorm. Met deze vorm van NLP ontwikkelde zij NLSPEL, waarin zij ook trainingen geeft. Voor meer informatie ga naar www.insamenspel.nl

7.    'Ankeren' en 'N-step' (in nieuw format NLP-Oefengroep)

8.    Angélique de Graaff – Oefengroep 'New Code' technieken

'New Code NLP', ontwikkeld door John Grinder, Judith Delozier, Carmen Bostic St. Clair en Michael Carrol, stelt met deze nieuwe code onvolkomenheden uit 'classical' NLP te hebben verbeterd. Hierdoor zou NLP nog effectiever zijn. Van cruciaal belang voor 'New Code' is het bereiken en werken vanuit de 'Know nothing state', die in 'classical code NLP' ontbreekt. In deze workshop zal Angélique die inmiddels behoorlijk thuis is in de verschillen en de overeenkomsten tussen de klassieke en deze nieuwe code, je een paar 'New Code'- technieken overdragen en zelf laten ervaren.
Angélique de Graaff heeft ruim 10 jaar ervaring als 'classical code' NLP-trainer en coördinator van de NLP-opleidingen van BGL in Hoofddorp. Ze is zeer geïnteresseerd in de effectiviteit van andere NLP-stromingen. In dit kader heeft ze recentelijk o.a. een opleiding bij John Grinder gevolgd. Als NLP-trainer met een Onderwijsachtergrond heeft ze een zeer succesvolle NLP-kit (met behulp van filmopnamen) voor het onderwijs ontwikkeld onder de naam 'Class Whisperer'. Voor meer informatie ga naar www.classwhisperer.com

MIDDAGWORKSHOPS

1.    Anthony Sinke – Criteriaspin 2.0

In deze workshop ga je eerst met de criteriaspin aan de slag om de allerhoogste waarden in jouzelf (in plaats van ook uit de externe wereld) te ont-dekken. Vervolgens zul je heel precies de technieken leren om deze eigen waarden in je relatie tot ànderen toe te laten. Anthony Sinke combineert in deze workshop met demo's en oefenen: schaduw, licht ('schaduwintegratie') en NLP om hiermee uiterst effectief aan de slag te kunnen gaan met je waarden, overtuigingen en emoties.
Anthony Sinke is internationaal NLP-trainer en tevens Eriksoniaanse hypnotherapist (gespecialiseerd in de leer van SchaduwIntegratie). Hij is Hoofdtrainer van de coachopleiding en eindverantwoordelijke voor de opleidingen van de TC University in Rotterdam. Hij heeft zijn sporen verdiend in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven en heeft inmiddels 15 jaar ervaring als Trainer/Coach waarvan de laatste 10 jaar als NLP-trainer/coach. Voor meer informatie ga naar www.tcnlp.nl

2.    Erik Willems – Conversationele Hypnotische Taalpatronen in NLP-setting

In deze workshop zal Erik Willems, een Ericksoniaanse Hypnotherapeut bij uitstek, je op het pad zetten om de Hypnotische taalpatronen werkelijk te gaan doorgronden. Hij geeft een aanzet voor het speels aanleren van alle mogelijke hypnotische taalpatronen. Niet, om je tot een hypnotiseur op te leiden, maar om je te laten horen, zien en voelen: hoe je deze taalpatronen ook 'conversationeel', dus zonder formele hypnose of trance, in het voordeel van je cliënt/coachee kunt inzetten. Dat in feite: het hele NLP-instrumentarium in een Coaching-, Onderwijs of Managementsetting door middel van deze taalpatronen ook op elegante, speelse wijze, 'conversationeel' kan worden toegepast. Deze conversationele hypnotische taalpatronen, waarmee je de aandacht van je cliënt kunt sturen in de richting waarin je hem/haar hebben wilt, zou je als Coach, Onderwijzer, etc. onder de knie willen krijgen. Bijkomend voordeel is dat je voortaan ook kunt gaan herkennen wanneer je zelf door de politiek, media en reclame door deze taalpatronen (ongemerkt?) beïnvloed wordt.
Erik Willems, van oorsprong afkomstig uit de Theaterkunsten en gecertificeerd als acteur, regisseur, schrijver en docent, is tevens gecertificeerd (en aangesloten bij beroepsverenigingen) als Hypnotherapeut/-trainer. In dit kader is hij naast zijn werk als Hypnotherapeut/NLP-trainer/Coach vanuit zijn eigen organisatie Hypnoworks in Amsterdam, ook als Hypnosetrainer verbonden aan Academie Hypnos in Bussum, een instituut dat certificeert in Ericksoniaanse Hypnose.
(Deze middagworkshop van Erik Willems kan tot een Master Class 'Therapeutische Taalpatronen' gecombineerd worden met de ochtendworkshop over therapeutische Taalpatronen van Jan Jeurissen [zie boven].)
Voor meer informatie ga naar www.hypnoworks.nl

3.    Lucas Derks – Mentale ruimte en Depressies

In deze experimentele workshop gaat het om het testen van een veelbelovende nieuwe aanpak om met 'Depressies' om te gaan.
Wat weten we als NLP'ers van depressiviteit?
1)    Men stelt vaak hopeloze vragen: waarom moet ik toch altijd…?
2)    Men wordt steeds wakker met een zwaar en verdrietig gevoel.
3)    Men heeft zwarte, geknikte, lege en negatieve toekomstvisies.
4)    Men heeft probleem bestendigende overtuigingen.
5)    Men voelt zich alleen met die ellende.
6)    Men hanteert vaak hoge normen voor zichzelf.
In principe heeft NLP wel voor al deze probleempatronen een aanpak in huis. Toch zijn depressieve cliënten voor alle therapeuten, ook voor NLP'ers, vaak de taaiste klanten. In deze workshop gaan we vooral op zoek naar de 'zwarte wolken' die samen hangen met de zware en verdrietige gevoelens (nummer 2). Hoe kunnen we deze vreemde verschijnselen (die zwarte wolken) begrijpen en laten oplossen?
Lucas Derks doet dit binnen het kader van wat hij en enkele van zijn collega's 'mentale ruimte therapie' zijn gaan noemen. Dit is een NLP-kader waarbinnen alle ervaring met de persoonlijke tijdlijn, het sociaal panorama, 'clean space' en andere ruimtelijke vormen van imaginatietherapie gebundeld zijn. Daarbij is het verschijnsel van 'zwarte wolken' als een typische component van depressiviteit en hierdoor als nieuwe poort naar de oplossing hiervan opgevallen. Deze net ontdekte 'mentale ruimtepoort' als nieuwe short cut om Depressies te elimineren zal Lucas Derks je tijdens deze workshop laten zien en ervaren.
Lucas Derks is psycholoog en NLP-trainer /-ontwikkelaar met 30 jaar NLP-kennis en -ervaring. Hij is (co-)auteur van toonaangevende boeken op NLP-gebied. Met de door hem ontwikkelde 'toevoegingen en verfijningen aan NLP' heeft hij inmiddels een wereldwijde reputatie op NLP-gebied verkregen. Lucas Derks is een succesvolle en veelgevraagde NLP-gasttrainer en geeft naast trainingen bij het IEP in Nijmegen, regelmatig trainingen in Duitsland, Finland, Portugal, Italië, Polen, Rusland en Brazilië. Voor meer informatie ga naar www.sociaalpanorama.nl

4.    Jan Damen – Werken met Overtuigingen

Overtuigingen zijn de 'drivers' achter de menselijke strategieën: Hoe de mens denkt, voelt en handelt. Overtuigingen sturen je motivatie, de kwaliteit van je leven, bewust EN onbewust, en zijn beslissend voor ultiem Rapport op de hogere logische niveaus.
'Beliefs all the way up' is het exploratieve en oefeningsthema van deze workshop waarin Jan Damen de degelijke NLP 'Tool-kit' uitbreidt met interventies welke diep ingrijpen in de persoonlijkheid en werkelijke integratie en transformatie te weeg zullen brengen.
Jan Damen, oorspronkelijk afkomstig uit het bedrijfsleven, is al 20 jaar actief als NLP-trainer. Hij is opgeleid door o.a. Richard Bandler, Marvin Oka en Wyattt Woodsmall. Zijn kracht en vooral passie ligt op gebied van praktische filosofie en 'Integrale NLP'.
Voor meer informatie ga naar www.educare.biz

5.    Jacqueline Karelsen – Opstelingen èn NLP

Een opstellingen- en NLP workshop waar je een vraag inbrengt en/of je beschikbaar stelt als representant. Na de opstelling wordt er interactief naar de uitkomst en de inzichten gekeken. Hoe kan de vraagsteller met de inzet van NLP-technieken hier ook werkelijk iets mee dòen? Een opstelling met een NLP na-traject. Of je zelf een opstelling hebt gehad of niet, je gaat in ieder geval naar huis met inzichten en handvatten.
Jacqueline Karelsen werkt als Life-coach, trainer en opsteller. Zij begeleidt vrouwen met ambitie om de beste regisseur van hun eigen leven te worden. Jacqueline is eigenaar van Inzicht & Regie in Den Haag, Trainer, NLP Master Practitioner, Systemisch werker en ondersteunt met op maat gesneden 'Neem de Regie trainingen' teams binnen veranderende bedrijven. Voor meer informatie ga naar www.inzichtenregie.nl

6.    Henriette Mol – NLP-Spel: hulpbronnen activeren in het hier en nu

NLP biedt een scala aan technieken waarmee je hulpbronnen op kunt roepen en mensen in een vermogende staat kunt brengen. Daarvoor moet iemand terug grijpen op eerdere ervaringen. Met het spelen van spelletjes kun je ook in het hier-en-nu hulpbronnen activeren en bijbehorende metaprogramma's veranderen. Op een hele concrete manier. In deze praktische workshop leer je door zelf te spelen en daarop te reflecteren hoe je als NLP-er spelletjes doelgericht in kunt zetten om iemand te ondersteunen in zijn ontwikkeling en het realiseren van zijn doel. Tijdens deze 'Hulpbronnen generen' workshop word je geïnspireerd om doelgericht spelletjes te gaan spelen. Je zult verbaasd zijn over het effect van op deze manier met NLP bezig te zijn. NLP-Spel: is de ultieme vorm –in het hier en nu- hulpbronnen te activeren. Deze middagworkshop sluit prachtig aan op de ochtendworkshop van Henriette (zie boven) en is ook goed los te volgen. 
Henriette Mol is orthopedagoog, NLP-trainer en NLSPEL-trainer, en –(kinder)therapeut (met inmiddels ruim 20 jaar ervaring). Daarnaast werkt zij als Speeldokter op een basisschool. Vanuit haar achtergrond werkt zij met de NLP-tools en-technieken in een multi-zintuigelijke spelvorm. Met deze vorm van NLP ontwikkelde zij NLSPEL, waarin zij ook trainingen geeft. Voor meer informatie ga naar www.insamenspel.nl

7.   Magie van NLP in Marketing

8.    Jan Jeurissen – NLP Traumatechniek

Jan Jeurissen heeft in zijn praktijk als klinisch psycholoog een effectieve Traumatechniek ontwikkeld. In deze workshop zal Jan je deze beproefde effectieve techniek in delen demonstreren en laten oefenen. De techniek wordt hiertoe in drie mootjes gehakt. Eerst een demo en oefenen met 'exposure', dan een demo en oefenen met 'het integreren van de jongere ik en het vinden van hulpbronnen'. Vervolgens een demo en oefenen met het 'herschrijven van de geschiedenis'. Op deze wijze krijg je de drie onderdelen van deze NLP Trauma-en fobie-interventieprocedure in de vingers en kun je ze naadloos op elkaar kunt laten aansluiten.
Óók als je niet werkzaam ben in de GGZ, word je vaak met trauma's geconfronteerd in je eigen omgeving van mensen die daar niet voor onder behandeling zijn en waarmee je niet zo snel 'officieel een interventie gaat doen'. Mensen in je dagelijkse (werk-)omgeving kun je geweldig helpen met deze Traumatechniek van werken. Daarnaast is het een tool die je aan je NLP-toolkit zult willen toevoegen om o.a. 'het ontstaan van trauma's' door een akelige gebeurtenis bij anderen (of jezelf) te helpen voorkomen.
Jan Jeurissen heeft als klinisch Psycholoog/NLP'er een macht aan ervaring in de verslavingszorg en traumazorg. Hij heeft een tweetal uiterst effectieve NLP-interventies ontwikkeld die zelfs hardnekkige en langdurende trauma's snel en uiterst elegant tot het verleden laten behoren. Voor meer informatie ga naar www.janjeurissen.nl

Content van de vorige website overzicht