Donateurs en Begunstigers

Individuele personen, die geïnteresseerd zijn in NLP en niet aan de eisen van het gewone lidmaatschap kunnen voldoen, kunnen zich aanmelden als donateur. Opleidingsinstituten, die NLP Practitioner en Master Practitioner opleidingen aanbieden die aan bepaalde eisen voldoen, kunnen zich bij de NVNLP laten registreren als begunstiger. De NVNLP kent echter geen instituutsleden, alleen individuele leden. Vandaar dat aan deze NLP opleidingsinstituten de mogelijkheid wordt geboden als begunstiger van de NVNLP op te treden. Voor de voordelen en voorwaarden verwijzen wij u naar het volgende menu-onderwerp.

Bij de accreditatie van de Practitioner-, Master Practitioner-, PostMaster- en Trainersopleiding van bij de NVNLP geregistreerde instituten is door het bestuur vastgesteld dat deze voldoen aan de door de NVNLP als minimum gestelde eisen. De NVNLP houdt een register bij van de geaccrediteerde NLP opleidingen.

NLP opleidingen die bij de NVNLP zijn geregistreerd voldoen aan de maatstaven op gebied van curriculum, kennis en ervaring van de trainer(s), zodat een potentiële student een bewuste en gefundeerde keuze kan maken. In de praktijk heeft deze standaardisering zijn nut bewezen, zoals bij wisseling van opleidingsinstituut en/of voortzetting van de NLP-opleiding. Bij geschillen is de NVNLP-klachtenregeling van toepassing.

Content van de vorige website Overzicht