Workshop Sociale Media & NLP

6. Sabina Meiling Sociale media & NLP
De vooronderstellingen over de neurologische, psychologische en sociaal-maatschappelijke effecten van het toenemende gebruik van de sociale media lopen sterk uiteen: van 'euforisch' tot zelfs 'zeer zorgwekkend'. De voordelen zouden o.a. zijn dat de jongste generatie ('screenagers', 'digital natives', danwel 'generatie Einstein') zich tot briljante multi-taskers ontwikkeld zouden hebben. Voorstanders bepleiten dan ook om internet en sociale media voor steeds jongere kinderen te faciliteren. Met het schrikbeeld voor ogen van 'een treincoupe vol in zichzelf gekeerde, zwijgende Twitteraars' wordt door critici ook gewezen op het sociaal vervreemdende effect van deze 'sociale' media. Daarnaast zouden door de manier van 'met 1 vinger slepen op de touch screen' om informatie te verkrijgen, uit te wisselen en op te slaan, de neurologische vermogens om te 'leren leren' en te leren 'onthouden en herinneren' eroderen. 'Facebooken' zou een fnuikend effect hebben op een realistisch zelfbeeld en de live sociale vaardigheden zouden afnemen?
Om je weg te vinden en bewuste keuzen te kunnen maken in deze wirwar van tegenstrijdige berichten is het van belang om vast te stellen dat het wetenschappelijk onderzoek naar deze positieve en/of negatieve effecten nog in de kinderschoenen staat en dat een contextkader voor deze vraagstukken toch echt een randvoorwaarde is. In deze interactieve workshop wordt door Sabina Meiling de exploratie over de effecten van het gebruik van de sociale media in een professioneel onderzoekskader geplaatst: Wat zijn generaties? Waarin verschillen die 4 (bijna 5) generaties die nu gezamenlijk binnen organisaties professioneel actief zijn? Wat zijn de kenmerken van iedere generatie in het gebruik van sociale media? Wat kunnen de generaties van elkaar leren over sociale media?
De kern van deze workshop ligt op de verschillende betekenisgeving en toepassing van sociale media voor iedere generatie. Ze biedt je in dit kader met deze workshop de 'state of the art' wetenschappelijke stand van zaken en verbindt dat op kundige wijze vanuit 'generaties, organisaties en samenwerken', naar het exploreren van voor- en nadelen, in relatie met NLP.

Sabina Meiling, NLP-trainer en communicatieadviseur, is werkzaam als docent voor Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg en doceert daar het vak 'Generation Studies & Communicatie'. Sinds 2012 doet zij promotieonderzoek aan de TU/E. Haar onderzoek richt zich op de nieuwe generatie leiders en de nieuwe generatie medewerkers binnen publieke organisaties. Zij verzorgt op uitnodiging regelmatig lezingen en workshops over haar onderzoeksonderwerp. Tevens is zij vanaf 2002 werkzaam als zelfstandig ondernemer. 
Voor meer info en contact: op socmed LinkedIn en Twitter.

Content van de vorige website overzicht