Workshop Coaching Hoogbegaafden

7. Henriëtte Denissen Hoogbegaafden coachen en begeleiden

Hoogbegaafde kinderen zijn behept met bijzondere talenten om de wereld om zich heen met verwondering en mateloze interesse te ontdekken, beleven en in zich op te nemen. Hiermee 'passen ze niet in plaatje' van wat we in de huidige maatschappij als gemiddeld en/of normaal definiëren. Dit plaatst het kind, de ouders en leerkrachten voor bijzondere uitdagingen. Het gevaar is groot dat het kind, omdat het ervaart dat het anders is dan anderen, aan zichzelf gaat twijfelen en uiteindelijk een negatief zelfbeeld ontwikkelt, met alle gevolgen van dien. In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt: dat 'hoogbegaafde kinderen er wel komen', hebben zij juist extra zorg en aandacht nodig om hun talenten ook daadwerkelijk te kunnen benutten. Van wezenlijk belang is dan ook om hoogbegaafdheid te herkennen. Hoogbegaafdheid uit zich niet altijd zoals we verwachten. Het kan zich zelfs manifesteren als onderprestatie. Een gedeelte van de hoogbegaafde kinderen wordt 'drop-out', simpelweg omdat ze nooit geleerd hebben om te leren, aangezien ze tot op een bepaald moment in hun schoolcarrière niet veel moeite hebben hoeven te doen om zich de leerstof eigen te maken. In deze workshop zal Henriëtte Denissen ingaan op de structuur van hoogbegaafdheid, hoe je het herkent en welke specifieke uitdagingen 'hoogbegaafd-zijn' met zich meebrengt. Ze zal je ook de tools aanreiken die je als ouder, leerkracht en/of coach kunt inzetten om het kind te helpen zich staande te houden in de huidige maatschappij en te leren omgaan met de uitdagingen op het pad. Een combinatie van NLP, mindfulness, en (kinder-)yoga en massagetechnieken zijn hierbij onmisbaar en kunnen helpen om het kind de hoogbegaafdheid -in plaats van als vervreemdende last- meer als een gave en een talent met ongekende mogelijkheden te gaan ervaren. 

Henriëtte Denissen is van oorsprong leerkracht in het basisonderwijs. Als ervaringsdeskundige op gebied van Hoogbegaafdheid (en hoogsensitiviteit), volgde zij opleidingen tot kinderyogadocent, kindercoach en talentcoach. Behalve de NLP Master Practitioner volgde zij de NLP-HCT. Vanuit haar eigen kindercoachingpraktijk begeleidt zij met deze rijke bagage ouders en vooral kinderen in het weer regisseur van eigen leven te worden. Voor meer info en contact: www.ijgenweiz.nl

Content van de vorige website overzicht