Workshop Oplossen dilemma's

1.  Jan Collewijn Nieuwe effectieve tool voor snel oplossen dilemma's
Heb je verbeterpunten, aandachtsgebieden of situaties die in je leven een uitdaging vormen? Dan is het fijn om als houvast een ezelsbruggetje te hebben om tot een oplossing te komen. De dagelijkse werkelijkheid zoals wij haar beleven, wordt gevormd door tegenstellingen. Geen dag zonder nacht, geen licht zonder donker en geen vreugde zonder verdriet. Wanneer je erin wilt slagen om deze tegenstellingen in jouw voordeel te laten werken, dan kun je niet zonder een handzame extra tool. Deze 'triamidelogie' is zo'n effectieve praktijktool die je kan helpen in situaties waarin je de behoefte voelt om zelfverzekerd, kordaat en doelgericht te werk te gaan. Het is een nieuwe methode gebaseerd op oude wijsheden en een integratie van NLP, TA, opstellingenwerk en oplossingsgericht coachen en vooral: gebaseerd op wat er werkelijk werkt. De basis van deze aanpak om effectief uit de dualiteiten te geraken wordt met een derde factor gevormd door aan de tegenstellingen in een driehoek, een derde factor toe te voegen. Op elk punt van de driehoek wordt een polariteit geplaatst. Aan de basis staan twee tegengestelde polariteiten. De top wordt gevormd door: de vrije waarde, de stuwende kracht, die het verschil maakt. Door middel van deze methode leer je een derde, oplossingsgerichte factor te hanteren in dualistische vraagstukken.
In deze middagworkshop leert de ontwikkelaar van deze techniek, Jan Collewijn, je waarom deze techniek zo effectief is en laat hij je de werking en het effect van het overbruggen van (schijnbare) tegenstellingen door toevoeging van deze oplossing biedende derde factor, zelf ervaren waarmee je diezelfde middag, een nieuwe effectieve tool toevoegt aan je NLP.


Jan Collewijn, NLP-trainer, heeft zijn ondernemerssuccessen te danken aan de onorthodoxe manier van het benaderen van productievraagstukken. Deze benaderingswijze is opgemerkt en wordt dankbaar ingezet door verschillende brancheorganisaties. Samengevat is zijn kwaliteit: het terugbrengen van complexe vraagstukken tot de essentie om vervolgens met behulp van o.a. NLP de vertaalslag te maken naar een praktische oplossing. Deze kwaliteiten biedt hij vanuit het opleidingsinstituut TUHolland aan in de vorm van training, coaching en opleiding.
Voor meer info en contact: www.jancollewijn.nl

Content van de vorige website overzicht