Overzicht Workshops NJC 2013

OCHTEND WORKSHOPS


1.  Anneke Durlinger NLP & Chi Gong - Persoonsgericht energiebeheer (1)
Deze workshop biedt je een inspirerende en heilzame ontmoeting tussen NLP en een randgebied dat al zo lang bestaat als de Chinese cultuur oud is: 'Chi Gong'. Met behulp van chi gong leer je aandachtsvol (mindfullness) de doorstroom van energie (chi) fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel te stimuleren. Je krijgt in deze workshop handvatten aangereikt hoe dit toe te passen met betrekking tot coachstate, intentie zetten, het leven van je waarden, het zorgvuldig verwoorden en eigen energetische fitheid. Met behulp van de kwalitatieve aandacht voor de energie (Chi Gong) breng je het doelgericht verwezenlijken van innerlijke veranderingen (NLP) op een hoger plan. Deze workshop kan los gevolgd worden of met de middagworkshop een 'masterclass NLP & Chi Gong' vormen. 

Anneke Durlinger, (internationaal) NLP-trainer met ruim 20 jaar ervaring is de auteur van 'Handboek voor trainers, stappen ter verrijking'. In verbondenheid met het IEP (Nijmegen) geeft zij practitionerstrainingen (inmiddels meer dan 30) en veel verschillende workshops en draagt zij bij aan de masterpractitionersopleiding. Vanuit haar eigen organisatie Tjoys werkt zij als procesbegeleider en NLP-coach en biedt zij naast workshops ook een 20-daagse NLP-trainerstraining aan.
Voor meer info en contact: www.tjoys.nl.


2.  Thorsten Meininger Eetpatronen ontrafelen met voedingsopstellingen
De oorzaak van overgewicht, eetstoornissen en voedselallergieën en de verstoorde relatie met voedsel die hieraan ten grondslag kan liggen, wordt met behulp van voedselopstellingen op een nieuwe, verbluffende manier inzichtelijk en voor blijvende verandering toegankelijk gemaakt.
In deze ochtendworkshop zal de medeontwikkelaar van deze 'voedingsopstellingen', Thorsten Meiniger, als facilitator aan de hand van zijn jarenlange kennis en rijke ervaring op dit gebied (gepubliceerd onder de titel: 'Een koelkast vol familie') je inspireren om als NLP'er op een geheel nieuwe manier tegen deze uitdagingen van jezelf of in je (klant-) omgeving aan te kijken en dit te vertalen naar NLP. Voor NLP-coaches/therapeuten/trainers die graag met 'familieopstellingen' werken biedt deze workshop tevens inspiratie om nieuwe opstellingenideeën zoals Thorsten dat succesvol doet met 'voeding', verder te ontwikkelen.

Thorsten Meininger, van huis uit voedingsmiddelentechnoloog, heeft natuurgeneeskunde gestudeerd en zich toegelegd op lichaamsgerichte therapieën. Samen met de psychologe Josienna Davidse heeft hij deze effectieve aanpak om eet- en voedingsstoornissen op te kunnen heffen ontwikkeld. Vanuit hun beider organisatie Detox Academy werkt hij als gezondheidscoach en facilitator.
Voor meer info en contact: www.detoxacademy.nl

 

3.  Cella van der Staak Emotional Freedom Techniques (EFT)
EFT is een therapeutische interventietechniek, die gebruik maakt van 'tapping' via meridianen, gericht op desensitisatie om o.a. trauma's, fobieën, lichamelijk of psychosomatische klachten en verslavingen te behandelen. Deze techniek is ontwikkeld door Gary Graig, die -zoals veel huidige succesvolle EFT'ers- ook NLP'er is. EFT is voor NLP'ers een effectieve aanvullende interventie op het snijvlak van lichaam en geest die blijvende verandering sneller mogelijk kan maken. In combinatie met de meer cognitief gerichte interventies van NLP biedt EFT de mogelijkheid om terugval in oude overtuigingen te voorkomen door de huidige toestand op het fysieke niveau van de celherinnering, te neutraliseren. In deze workshop zal Cella van der Staak je kennis laten maken en laten ervaren wat EFT is, waarom het een effectieve aanvulling op NLP is en vooral: hoe je het precies doet.

Cella van der Staak is psycholoog en internationaal gecertificeerd NLP-trainer die ook de NLP Health Certification Training en de Wounded Heart training heeft doorlopen. Vanuit haar eigen organisatie voert zij praktijk als psychologe (in combinatie met NLP en EFT, naast alle gewone problematiek werkt zij ook veel met kinderen op gebied van trauma's, dyslexie, etc.) en geeft zij workshops, trainingen en jaaropleidingen NLP & EFT.
Voor meer info en contact: www.lifepoint.nl / lifepoint@lifepoint.nl

 

4.  Wim Hoek Organisatie- en Mensontwikkeling: Theorie U, deel 1
'Theorie U' is binnen organisaties, onderwijs en gezondheid en op gebied van persoonlijke verandering een hot instrument om tot diepgaande, blijvende verandering te komen. De MIT-lector Otto Scharmer heeft samen met de managementgoeroe Peter Senge vastgesteld dat veranderingen (van huidige naar gewenste situatie) niet lineair verlopen en heeft een stappenplan (letterlijk ruimtelijk en kinesthetisch: wat gebeurt er in je lijf) ontwikkeld om tot diepgaande verandering in mens en organisatie te komen. Wim Hoek, gespecialiseerd in het opsporen/duiden van systeemdynamieken en het daarbij toepassen van de Theorie U, zal in deze ochtendworkshop overdragen en demonstreren 'hoe Theorie U verandering precies werkt' en je laten ervaren wat er cruciaal is om de huidige situatie echt los te laten. In de middag workshop zal hij ook de stappen laten ervaren die nodig zijn om de gewenste situatie blijvend te verankeren. Deze beide workshops vormen samen een master class 'Theorie U'. Je kunt als een introductie op het gedachtegoed van Theorie U alleen de ochtendworkshop volgen waar je later zelf verder mee aan de slag gaat. Voor het volgen van de middagworkshop is het wel noodzakelijk dat je de ochtendworkshop gevolgd hebt.

Wim Hoek is gecertificeerd als team- & organisatiecoach/(NLP/TA) trainer. Hij kan bogen op veel ervaring in het werken met mensen in het bedrijfsleven en bij diverse overheidsinstellingen (o.a. het onderwijs). Sinds 2001 ligt zijn focus vanuit zijn eigen organisatie naast individuele coaching en counseling, steeds meer op organisatie- , team- en talentontwikkeling. Naast NLP'er/TA is hij voor veranderingswerk een expert op gebied van systeemdynamiek binnen teams- en organisaties en de 'Theorie U'. 
Voor meer info en contact: www.hoekwerk.nl / www.ottoscharmer.com

 

5.  Henriëtte Denissen Hoogbegaafden coachen en begeleiden

Hoogbegaafde kinderen zijn behept met bijzondere talenten om de wereld om zich heen met verwondering en mateloze interesse te ontdekken, beleven en in zich op te nemen. Hiermee 'passen ze niet in plaatje' van wat we in de huidige maatschappij als gemiddeld en/of normaal definiëren. Dit plaatst het kind, de ouders en leerkrachten voor bijzondere uitdagingen. Het gevaar is groot dat het kind, omdat het ervaart dat het anders is dan anderen, aan zichzelf gaat twijfelen en uiteindelijk een negatief zelfbeeld ontwikkelt, met alle gevolgen van dien. In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt: dat 'hoogbegaafde kinderen er wel komen', hebben zij juist extra zorg en aandacht nodig om hun talenten ook daadwerkelijk te kunnen benutten. Van wezenlijk belang is dan ook om hoogbegaafdheid te herkennen. Hoogbegaafdheid uit zich niet altijd zoals we verwachten. Het kan zich zelfs manifesteren als onderprestatie. Een gedeelte van de hoogbegaafde kinderen wordt 'drop-out', simpelweg omdat ze nooit geleerd hebben om te leren, aangezien ze tot op een bepaald moment in hun schoolcarrière niet veel moeite hebben hoeven te doen om zich de leerstof eigen te maken.
In deze workshop zal Henriëtte Denissen ingaan op de structuur van hoogbegaafdheid, hoe je het herkent en welke specifieke uitdagingen 'hoogbegaafd-zijn' met zich meebrengt. Ze zal je ook de tools aanreiken die je als ouder, leerkracht en/of coach kunt inzetten om het kind te helpen zich staande te houden in de huidige maatschappij en om te leren gaan met de uitdagingen op het pad. Een combinatie van NLP, mindfulness, en (kinder-)yoga en massagetechnieken zijn hierbij onmisbaar en kunnen helpen om het kind de hoogbegaafdheid -in plaats van als vervreemdende last- meer als een gave en een talent met ongekende mogelijkheden te gaan ervaren.

Henriëtte Denissen is van oorsprong leerkracht in het basisonderwijs. Als ervaringsdeskundige op gebied van Hoogbegaafdheid (en hoogsensitiviteit), volgde zij opleidingen tot kinderyogadocent, kindercoach en talentcoach. Behalve de NLP Master Practitioner volgde zij de NLP-HCT. Vanuit haar eigen kindercoachingpraktijk begeleidt zij met deze rijke bagage ouders en vooral kinderen in het weer regisseur van eigen leven te worden.
Voor meer info en contact: www.ijgenweiz.nl

 

6.  Angélique de Graaff 'Makkelijk praten' bij lastige gesprekken
In deze workshop leer je de effectieve combinatie van NLP-tools te beheersen die ingezet kunnen worden om van nu af aan: alle denkbare lastige gesprekken op voorhand te transformeren tot gemakkelijke gesprekken. Aan de hand van cases die je in kunt brengen (hoe 'lastiger' hoe leuker) zal Angélique je laten ervaren hoe gemakkelijk dit is. In deze workshop is de context nadrukkelijk groter dan die van het onderwijs, management of sales, et cetera. Lastige gesprekken vinden immers plaats op iedere werkvloer, in elk beroep en vooral ook in elke privésituatie.

Angélique de Graaff, NLP-trainer/coach is volledig thuis in onderwijs en training en heeft zich ontwikkeld tot een specialiste op gebied van leren en lesgeven. Ze heeft een zeer succesvolle NLP-kit voor het onderwijs ontwikkeld onder de naam 'Class Whisperer'.
Als ervaren NLP-trainer en trainingsacteur is zij in staat om je in een ochtend te leren, demonstreren en te laten ervaren hoe je precies voortaan alleen nog maar 'gemakkelijke' gesprekken kunt voeren.
Voor meer info en contact: www.theclasswhisperer.com


MIDDAG WORKSHOPS

1.  Jan Collewijn Nieuwe effectieve tool voor snel oplossen dilemma's
Heb je verbeterpunten, aandachtsgebieden of situaties die in je leven een uitdaging vormen? Dan is het fijn om als houvast een ezelsbruggetje te hebben om tot een oplossing te komen. De dagelijkse werkelijkheid zoals wij haar beleven, wordt gevormd door tegenstellingen. Geen dag zonder nacht, geen licht zonder donker en geen vreugde zonder verdriet. Wanneer je erin wilt slagen om deze tegenstellingen in jouw voordeel te laten werken, dan kun je niet zonder een handzame extra tool. Deze 'triamidelogie' is zo'n effectieve praktijktool die je kan helpen in situaties waarin je de behoefte voelt om zelfverzekerd, kordaat en doelgericht te werk te gaan. Het is een nieuwe methode gebaseerd op oude wijsheden en een integratie van NLP, TA, opstellingenwerk en oplossingsgericht coachen en vooral: gebaseerd op wat er werkelijk werkt. De basis van deze aanpak om effectief uit de dualiteiten te geraken wordt met een derde factor gevormd door aan de tegenstellingen in een driehoek, een derde factor toe te voegen. Op elk punt van de driehoek wordt een polariteit geplaatst. Aan de basis staan twee tegengestelde polariteiten. De top wordt gevormd door: de vrije waarde, de stuwende kracht, die het verschil maakt. Door middel van deze methode leer je een derde, oplossingsgerichte factor te hanteren in dualistische vraagstukken.
In deze middagworkshop leert de ontwikkelaar van deze techniek, Jan Collewijn, je waarom deze techniek zo effectief is en laat hij je de werking en het effect van het overbruggen van (schijnbare) tegenstellingen door toevoeging van deze oplossing biedende derde factor, zelf ervaren waarmee je diezelfde middag, een nieuwe effectieve tool toevoegt aan je NLP.

Jan Collewijn, NLP-trainer, heeft zijn ondernemerssuccessen te danken aan de onorthodoxe manier van het benaderen van productievraagstukken. Deze benaderingswijze is opgemerkt en wordt dankbaar ingezet door verschillende brancheorganisaties. Samengevat is zijn kwaliteit: het terugbrengen van complexe vraagstukken tot de essentie om vervolgens met behulp van o.a. NLP de vertaalslag te maken naar een praktische oplossing. Deze kwaliteiten biedt hij vanuit het opleidingsinstituut TUHolland aan in de vorm van training, coaching en opleiding. 
Voor meer info en contact: www.jancollewijn.nl


2.  Jos Dolstra BML: Lichaamswerk als effectieve aanvulling op NLP
Om ons aan te passen binnen het gezin ontwikkelen we in de vroegste levensjaren een overlevingsstrategie. Deze strategie neemt een chronische vorm aan, die ons zo eigen wordt dat we het als 'zo ben ik' gaan beschouwen. Deze strategie vinden we niet alleen terug in ons gedrag, denkwijze maar ook in ons fysieke systeem. Niet geuite emoties zetten zich vast in het lichaam, in o.a. spierspanningpatronen en ademhaling, en vormen een pantser tegen herhaling van pijnlijke stimuli. Dit pantser, waarmee we ons identificeren, sluit tegelijk een deel van onze innerlijke wereld voor onszelf af, wat ons minder flexibel maakt en afhoudt van ons werkelijke potentieel.
'Body & Mind Language' gaat uit van de samenhang van onze levenshouding en lichaamshouding en biedt toegang tot snel en effectief veranderingswerk via het lichaam. Binnen BMl wordt een probleem gezien als een stagnatie, die zich uit in een blokkade in het lichaam, een afname van vitaliteit, een eenzijdige denkrichting en een daarmee samengaande eenzijdigheid in onze emoties.
In deze workshop zul je ervaren dat het lichaam voor werkelijke verandering onmisbaar is en dat door bv het lichaam uit te nodigen 'een andere houding aan te nemen' er direct iets verschuift de denk- en gevoelslaag. In plaats van over de mogelijkheid tot verandering te praten wordt door de 'fysieke aanvulling op NLP' deze verandering in het 'hier en nu' meteen zichtbaar, voelbaar en ervaren.

Jos Dolstra ontwikkelde BML en schreef het boek Body & Mind Language. Ze studeerde danstherapie onder leiding van psychiater Charlotte Querido aan het conservatorium. Daarnaast heeft ze opleidingen afgerond in NLP master coach, intuïtieve ontwikkeling, Laban en karakterstructuren. Vanuit haar Body & Mind Instituut in IJsselstein verzorgt zij als hoofdtrainer de BML basis-, coach- en trainersopleidingen.
Voor meer info en contact: www.bmli.nl

 

3.  Ron Goudriaan Stressvrij leven dankzij PSA
PSA is een revolutionaire methode die in drie stappen een volledige 'mentale reset' biedt met een 21e eeuwse, nieuwe handleiding voor 'coping': het effectief om kunnen gaan met negatieve prikkels en onaangename omstandigheden. De stress die door deze negatieve prikkels en omstandigheden veroorzaakt wordt heeft, zoals steeds meer wetenschappelijk onderkend wordt, een heel ongewenste, fnuikende uitwerking op gezondheid en welzijn.
De wortels voor deze door Ron Goudriaan ontwikkelde methode om stress in 'no time' te elimineren, liggen in een forse dosis NLP, zoals oogbewegingen en werken met beelden en het onbewuste en in een combinatie met de nieuwste inzichten over de functie van de REM-slaap en van 'eye yoga' van Joshua Isaac Smith en Andreas Jell. De drie stappen van 'Presence', 'Source' en 'Awareness' helpen je om daadwerkelijk weer in je kracht te komen en je in vijf minuten te verbinden met je diepste bron.
Als je in de door jou (en je cliënten, leerlingen, kinderen, etc.) aangeleerde manier om stress te hanteren wel een stevig steuntje in de rug kunt gebruiken, kan deze praktische ervaringsgerichte workshop je daar voorgoed de juiste tools voor leveren.

Ron Goudriaan, NLP-trainer, komt uit een lijn van uitvinders en vernieuwers. Juist zijn kwaliteit om zaken vanuit een breed perspectief te zien, geven hem de ruimte voor vergaande inzichten. Zijn voorkeur, naast NLP, voor filosofie en oosterse levenskunst vermengd met een jarenlange ervaring en scholing in bedrijfskunde, typeren hem.
Zijn bedrijf, TUHolland, is een samenwerking tussen hem en Jan Collewijn.
Voor meer info en contact: www.rongoudriaan.nl


4.  Wim Hoek Organisatie- en Mensontwikkeling: Theorie U, deel 2
'Theorie U' is binnen organisaties, onderwijs en gezondheid en op gebied van persoonlijke verandering een hot instrument om tot diepgaande, blijvende verandering te komen. Deze middagworkshop van Wim Hoek is het tweede deel van de master class 'Theorie U'. Deelname aan deze ervaringsgerichte middagworkshop vereist dat je aan de ochtendworkshop van Wim Hoek hebt deelgenomen.

Wim Hoek is gecertificeerd als team- & organisatiecoach/(NLP/TA) trainer. Hij kan bogen op veel ervaring in het werken met mensen in het bedrijfsleven en bij diverse overheidsinstellingen (o.a. het onderwijs). Sinds 2001 ligt zijn focus vanuit zijn eigen organisatie naast individuele coaching en counseling, steeds meer op organisatie- , team- en talentontwikkeling. Naast NLP'er/TA is hij voor veranderingswerk een expert op gebied van 'Theorie U'.
Voor meer info en contact: www.hoekwerk.nl / www.ottoscharmer.com

 

5.  Anneke Durlinger NLP & Chi Gong: Groepsgericht energiebeheer 2
Stonden in de ochtendworkshop de inzichten en gewaarwordingen rondom Chi Gong & NLP met betrekking tot het individu centraal, in de middagworkshop wordt de groep in het zonnetje gezet. Hoe zorg je voor een flow in de groep? Hierbij gebruik makend van je nauwkeurig zintuiglijk waarnemingsvermogen en je vermogen de energie in de groep licht en stromend te houden. Aandacht wordt gegeven aan voorbeelden van energievreters/lekken en energiegevers. Hoe kun je op een andere manier verbinden met energievreters en energielekken. Welke rol spelen daarbij overtuigingen, ecologische bezwaren en hun onderliggende positieve intentie, woordkeuze en kwalitatieve aandacht. Hoe kun je daarbij je archetypische energieën van zachtheid, kracht en speelsheid inzetten. Deze workshop sluit aan bij de ochtendworkshop Chi Gong 1 als masterclass en kan ook los gevolgd worden bij de keuze voor een andere ochtendworkshop. De benodigde voorinformatie over NLP & Chi Gong zul je dan vooraf per mail ontvangen.

Anneke Durlinger, (internationaal) NLP-trainer met ruim 20 jaar ervaring is de auteur van 'Handboek voor trainers, stappen ter verrijking'. In verbondenheid met het IEP (Nijmegen) geeft zij practitionerstrainingen (inmiddels meer dan 30) en veel verschillende workshops en draagt zij bij aan de masterpractitionersopleiding. Vanuit haar eigen organisatie Tjoys werkt zij als procesbegeleider en NLP-coach en biedt zij naast workshops ook een 20-daagse NLP-trainerstraining aan. Voor meer info en contact: www.tjoys.nl


6.  Klazien Verboom Management & organisatie Verbeteren van werkprocessen
Als NLP-er heb je al ontdekt dat er nogal eens oplossingen worden bedacht die niet bij het probleem horen. Hoe komt dat toch? Bij het veranderen van werkprocessen zijn er vele weerstandslagen: waarom is het nodig? Wat gaan we doen? Hoe moeten we dat in de praktijk doen? En wat betekent de verandering voor ons en voor mij persoonlijk?
'Thinking Processes' uit de Theory of Constraints (focus op bottlenecks binnen het geheel ipv focus op afzonderlijke delen) van Eli Goldratt is een hiervoor behulpzame oplossing. Deze denkprocessen bieden structuur om mensen mee te nemen in het hele verbeterproces en bieden de mogelijkheid aan individuen en groepen om zelf effectief oplossingen te vinden voor problemen die complex voelen of complex zijn. De weerstandslagen worden hierbij ingezet als informatiehulpbron.
Leer en ervaar in deze workshop aan de hand van een casus hoe dit kunt toepassen om mensen en organisaties zelf oplossingen te laten vinden voor schijnbaar onoplosbare problemen. En ontdek: hoe de organisatie veranderingsmethodiek 'Thinking Processen' hierbij aanvullend is aan NLP.

Klazien Verboom heeft een managementachtergrond binnen de gezondheidszorg. Ze is opgeleid tot Trainer/NLP-coach en volgde de NLP-HCT. Ze heeft jarenlang ervaring als procesbegeleider, teambegeleider en projectmanager voor het verbeteren van werkprocessen, met name in de gezondheidszorg. Ze verzorgt hierbij vele trainingen en team- en individuele coaching. Naast NLP maakt zij gebruik van de methodiek 'Theory of Constraints' en het Gezond Verstand.
Voor meer info en contact: www.wijzer-werken.nl


7. Sabina Meiling Diversiteit in Generaties & NLP

De diversiteit in generaties neemt toe in Nederland. Het is geen uitzondering meer dat in organisaties vier verschillende generaties naast elkaar samenwerken. Maar hoe gaan deze generaties met elkaar om? De oudere generaties hebben wel ervaring met de jongste generatie medewerkers (Generatie Y) maar meestal in de rol van  familielid, als ouders, ooms of tantes.
De beeldvorming over deze jongste generatie draagt bij aan het gevoel dat zij van een andere planeet lijken te komen met hun smartphones, tablets en laptops. Ze gedragen zich anders, lijken minder serieus en het lijkt of zij niet meer zonder digitale media kunnen.
Om verbinding te maken in zowel werk als privé, is het belangrijk dat de generaties inzicht in elkaars leefwereld krijgen. Inzicht in de leefwereld van de verschillende generaties  en praktische kennis over generaties en hun kenmerken in combinatie met de digitale leefwereld van generatie Y, zijn onderwerpen die worden besproken tijdens deze interactieve workshop.

Sabina Meiling, NLP-trainer en communicatieadviseur, is werkzaam als docent voor Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg en doceert daar het vak 'Generation Studies & Communicatie'. Sinds 2012 doet zij promotieonderzoek aan de TU/e. Haar onderzoek richt zich op de nieuwe generatie leiders en de nieuwe generatie medewerkers binnen (publieke organisaties. Zij verzorgt op uitnodiging regelmatig lezingen en workshops over haar onderzoeksonderwerp. 
Tevens is zij vanaf 2002 werkzaam als zelfstandig ondernemer. 
Voor meer info en contact: op socmed LinkedIn en Twitter.

 

Content van de vorige website overzicht