Evaluatie Najaarscongres 2013

EINDEVALUATIE NVNLP NAJAARSCONGRES 2013

Aantal evaluatie-formulieren

114 (= 71% van het aantal deelnemers)

Was je tevreden over het workshopaanbod van deze dag?

Ja: 100%

 

Ben je tevreden over de locatie 'Hotel Bergse Bossen'?

Ja: 99%

Opmerkingen:

Nee: 1x

Opmerking: 'lastig bereikbaar OV, wèl mooi'

Was je tevreden over de kwaliteit van de (biologische) lunch?

Ja 100%

Opmerkingen:

Nee: 0%

Welk eindcijfer zou je aan dit Voorjaars-congres willen geven?

Eindcijfer NJC 2013: 8,3

Opmerkingen:

Je eventuele wensen voor toekomstige workshoponderwerpen (of bepaalde trainers):

Onderwerpen + overige wensen:

Trainers met name genoemd:

WAARDERINGSCIJFERS WORKSHOPGEVERS

Er waren 16 workshops gepland. Door omstandigheden vonden 1 ochtend- en 1 middagworkshop geen doorgang. Deelnemers hiervan konden een keuze maken uit de overige 7 parallelle workshops.

6 Trainers (totaal 10 van de 14 workshops) scoorden met hun workshop een 8 of hoger.

4 Trainers (betreft 4 van de 14 workshops) scoorden tussen de 7,2 en 8.0

Alle trainers hebben de volgende dag hun individuele evaluatie feed back per mail ontvangen.

BOEKENBON

De boekenbon die verloot wordt onder deelnemers die een evaluatieformulier inleveren is voor dit Najaarscongres 2013 uitgereikt aan Susanna Nevalinen.

Content van de vorige website overzicht