Workshop Handanalyse

10.       Volkswijsheid: Handanalyse

(Zie ook de info bij de ochtendworkshop Gelaatkunde)

De betekenis van de vorm van de hand en de daarin aanwezige lijnen vormt de basis voor het analyseren van de hand. Wat zegt de vorm van de hand en de vingers over het karakter en wat vertellen de lijnen over de levensloop. Echter: niets is vaststaand, zelfs handlijnen zijn aan verandering onderhevig. Bij een gewenste interventie of inzet van hulpbronnen kunnen een aantal bijbehorende lijnen verandering laten zien. Inzicht krijgen in de betekenis van je handpatronen kan verrassend verhelderend en vaak pakkend zijn.

Martine Kroezen, freelance trainer en intermediair maatschappelijk betrokken ondernemen, heeft zich altijd bezig gehouden met wat mensen beweegt. Naast haar interesse in psychologie en passie voor NLP heeft zij zich in de afgelopen 15 jaar ook bezig gehouden met allerlei technieken die in oude culturen werden toegepast om menselijk gedrag te verklaren.

Voor meer info: www.the-workx.com

Content van de vorige website overzicht