Overzicht Workshops en Trainers NJC 2015

OCHTEND WORKSHOPS

 

MENTAL SPACE IN COACHING 1

Ons sociale gedrag en onze beleving baseren we op hoe wij ons zelf en anderen in ons denken weergeven. Die gedachteconstructies bepalen vervolgens tot op grote hoogte ons denken en doen. Met de toepassing van dit inzicht kunnen emotionele en sociale problemen van allerlei aard opgelost worden. Het veranderen van de submodaliteiten van onze mentale ruimte maakt de weg vrij naar effectieve gedragsveranderingen en daarmee naar de oplossing van een ongekend breed spectrum aan problemen in intieme, hiërarchische of gezinsrelaties en van gezagsproblemen tot rouwverwerking. Sjaak is geïnspireerd geraakt door de ongekende veranderingsmogelijkheden van deze door Lucas Derks uit NLP ontwikkelde Sociaal Panorama toolset en is door Lucas gecertificeerd als Sociaal Panorama Consulent. In deze workshop leert Sjaak je als nieuwkomer op gebied van het Sociaal Panorama het geheim van dit onmisbare NLP-tool voor (Zelf-) Coaching. Aansluitende middag wokshop: Sociaal Panorama in de Coachingpraktijk.

SJAAK DE CONINCK, NLP-trainer /-coach, is van oorsprong schadepreventie-expert, uitvinder van de dodehoekspiegel en koninklijk onderscheiden voor zijn bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid in Nederland en Europa en geeft bijscholingstrainingen aan rijinstructeurs. In samenwerking met BGL & partners heeft hij een unieke opleiding tot Rijinstructeur+ ontwikkeld, die wordt gedragen door BOVAG en hem een branche- innovatieprijs opleverde. Vanuit zijn opleiding en ervaring als integratief hypnotherapeut, EMDR-therapeut en NLP-trainer begeleidt hij mensen met verkeersangst. Daarnaast geeft Sjaak de Coninck Sociaal Panorama workshops en is hij als trainer verbonden aan BGL & partners voor de opleidingen tot Kindercoach en NLP-(Master) Practitioner.

Voor meer info: www.dctm.nl / www.sociaalpanorama.nl

 

COACH THE COACH - 1

Jan Collewijn is behalve een gebleken zeer succesvol industrieel ondernemer, sinds vele jaren is hij ook een succesvolle NLP-trainer en –Coach. Hij reikt de niet zo succesvolle NLP-coach graag de helpende hand. Hij heeft een methodiek - in twee delen - ontwikkeld die je een heldere structuur biedt waarmee je als Coach in elke context de gelegenheid creëert om jezelf te herpakken en je cliënt 'Life Changing tools' aan te reiken.

De (marketing en andere) geheimen van het opzetten van een succesvolle Coachingspraktijk doet Jan Collewijn in deze workshop meteen uit de doeken. Een ferme ontwikkelingsstap in de richting van succesvol NLP-Coach.

In de ochtendworkshop staat 'de vorm' (waarneming, reflexie) centraal.

In de aansluitende middagworkshop staat 'de betekenisgeving (en de herkadering daarvan)' meer centraal.

Beide workshops vormen een eenheid op gebied van Coach the NLP-Coach. In de middagworkshop zal Jan Collewijn een samenvatting in vogelvlucht geven voor deelnemers die 's ochtends een andere workshop hebben gevolgd.

JAN COLLEWIJN, NLP-trainer, heeft zijn enorme ondernemerssuccessen te danken aan de onorthodoxe manier van het benaderen van productievraagstukken. Deze benaderingswijze is opgemerkt en wordt dankbaar ingezet door verschillende brancheorganisaties. Samengevat is zijn kwaliteit: het terugbrengen van complexe vraagstukken tot de essentie om vervolgens met behulp van o.a. NLP de vertaalslag te maken naar een praktische oplossing. Deze kwaliteiten biedt hij vanuit het opleidingsinstituut TUHolland aan in de vorm van training, coaching en opleiding. 

Voor meer info: www.jancollewijn.nl

 

NLP-SPEL IN COACHING – 1  FOCUS: OP NLP

Dit door Peter Dalmeijer ontwikkelde NLP-spel heet een 'spel' omdat je ermee kunt spelen op een exploratieve wijze, zoals de grondleggers van NLP dat deden. Tegelijkertijd is het een NLP-toolkit, een doos met communicatietools. Dit 'spel' kun je op drie niveaus inzetten, afhankelijk van de doelstelling. Als eerste vorm is er de lerende vorm: 'Leren van NLP'. Als tweede vorm is er de spelende vorm: 'Spelen met NLP'. Als laatste vorm is er de coachende vorm: 'Coachen met NLP'. In de ochtendworkshop staat het Leren en Spelen (de niveaus 1 en 2) van en met NLP centraal: het toepassen en hanteren van het NLP -Coachmodel en de NLP-attitude en steeds meer te gaan spelen met NLP-technieken en –modellen en onbewust bekwaam te worden in het toepassen van de NLP-vormen. Bij: 'leren van' en 'spelen met NLP' staat de het spelen en leren van NLP centraal.

De ochtendworkshop is bij uitstek geschikt voor NLP-ers en NLP-coaches die 'meer NLP-tools en technieken onder de knie willen krijgen'.

De middagworkshop is geschikt voor Coaches die 'meer NLP in hun Coachingsbenadering' willen toepassen. Om alleen de middagworkshop te volgen moet je wel (zelf) thuisraken in het spel en de spelregels. Dat kan via onderstaande website.

PETER DALMEIJER, NLP trainer sinds 1994, doet niets liever dan 'spelen met NLP'. Zowel in de opleidingen van zijn instituut Vidarte in Den Bosch als ook binnen in-company trainingen voor (inter-)nationale bedrijven zoekt Peter voortdurend naar beeldende en levende vormen om de communicatie(principes) tussen mensen speels inzichtelijk te maken. Als een van de vroege NLP-trainers in Nederland heeft Peter Dalmeijer NLP & Coaching met elkaar verbonden.

Voor meer info: www.vidarte.nl / www.nlpspel.nl

 

DENKWIJZE(R) - 'Speurtocht naar je stijl van denken en hoe het ànders kan'

Denkstijlen vormen de programma's in ons brein die bepalen hoe wij denken, voelen en handelen in een situatie. Deze programma's werken als filters, sturen onze aandacht en de   keuzes die wij maken en bepalen hoe wij vanuit waarden en overtuigingen met onze ervaringen omgaan. DENKWIJZE(-R) is een inspirerend en motiverend spel om persoonlijke en professionele doelen daadwerkelijk te realiseren. In het spel staan 16 denkstijlen centraal, met als inspiratiebron de metaprogramma's zoals toegepast in NLP.

Het spel is ontwikkeld voor professionele begeleiders als coaches, intervisoren, trainers, loopbaanadviseurs, managers en hulpverleners en is in te zetten tijdens werksituaties en persoonlijke ontwikkeltrajecten.

Het spel DENKWIJZE(-R) kent acht spelvarianten, die zijn in te zetten tijdens individuele begeleiding, intervisie, teambegeleiding en training. Toepassingsmogelijkheden van het spel DENKWIJZE(-R) zijn: Coaching, Supervisie, Training, Therapie, Persoonlijke ontwikkeling, Teamontwikkeling en Organisatieadvies, Loopbaanontwikkeling, Werving & Selectie, Conflicthantering, Mediation en Onderhandelen.

TONJA KOUDIJS, NLP-trainer/Coach, werkt sinds 1996 als therapeut, coach en trainer vanuit haar bedrijf Nurani Consultants. Ze werkt als therapeut/coach vanuit een breed integratief model om mensen die zijn vastgelopen zijn in hun leven, weer in beweging te zetten. Een model dat het beste uit de Systeemtherapie, NLP, Oplossingsgerichte en Cognitieve Therapie, Imaginatie, Innerchild, Time Line Therapie en EMDR (traumaverwerking) in zich verenigt.
Voor meer info: www.nurani.nl / www.nurani.nl/denkwijzer.html

 

LICHAAMSGERICHTE COACHING – 1  COACHEN VAN EN MET DIEREN

In deze ochtendworkshop demonstreert Inge Dijks TTouch als Coachingsmethode voor dieren en laat ze je de verbluffende werking ervaren. TTouch is een lichaamsgerichte manier om via aanraking van de huid nieuwe informatie aan te bieden aan het centrale zenuwstelsel: leren en veranderen door een effectieve, speciale manier van aanraken. In deze ochtendworkshop staat de TTouch voor dieren centraal. In de aansluitende middagworkshop wordt de inzet van TTouch bij dieren ingezet als Coachingsinstrument voor het werken met dieren.

Inge: 'Het is waanzinnig om door middel van een lichaam direct met de Mind te kunnen communiceren. Als een gezelschapsdier of een paard een 'issue' heeft, werkt TTouch bij dat dier via een 'reset' transformerend. Als een mens een issue heeft, werkt de TTouch bij het dier die participeert in de Coachings- of Therapiesessie, via een 'reset' transformerend op de coachee'. Master Class: de ochtendworkshop van Inge kan wel los gevolgd worden. Voor deelname aan de middagworkshop is vereist dat je de ochtend Class hebt gevolgd.

INGE DIJKS, heeft een achtergrond als sociaal cultureel werkster en jeugdhulpverleenster. Sinds 2002 is zij NLP-trainer (bij respectievelijk Sophia Instituut, BGL & Partners en Tarazat). Zij is gespecialiseerd in het inzetten van NLP in het contact met kinderen/ volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis en kinderen met een fysieke beperking. Sinds 2009 is zij Kinder- en Jeugdtherapeut. In haar praktijk maakt zij steeds vaker gebruik van de assistentie van dieren (paarden, honden, konijnen). Hiervoor volgde zij sinds 2013 diverse opleidingen waaronder 'TTouch Equine Coach', TTouch voor paarden', TTouch voor gezelschapsdieren en in Duitsland: 'Tiergestützte Pädagogiek und Therapie: Animal Ambassador'.

Voor meer info: www.ingedijks.nl / www.tteam-ttouch.nl

 

BODY & MIND LANGUAGE IN (ZELF-)COACHING - 1 (Master Class)

Om ons aan te passen binnen het gezin ontwikkelen we in de vroegste levensjaren een overlevingsstrategie. Deze strategie neemt een chronische vorm aan, die ons zo eigen wordt dat we het als 'zo ben ik' gaan beschouwen. Deze strategie vinden we niet alleen terug in ons gedrag, denkwijze maar ook in ons fysieke systeem. Niet geuite emoties zetten zich vast in het lichaam, in o.a. spierspanningpatronen en ademhaling, en vormen een pantser tegen herhaling van pijnlijke stimuli. Dit pantser, waarmee we ons identificeren, sluit tegelijk een deel van onze innerlijke wereld voor onszelf af, wat ons minder flexibel maakt en afhoudt van ons werkelijke potentieel terwijl het voor de meeste (cognitieve) NLP-technieken minder bereikbaar is.

'Body & Mind Language' gaat uit van de samenhang van onze levenshouding en lichaamshouding en biedt toegang tot snel en effectief veranderingswerk via het lichaam. Binnen B&ML wordt een probleem gezien als een stagnatie, dat zich uit in een blokkade in het lichaam, een afname van vitaliteit, een eenzijdige denkrichting en een daarmee samengaande eenzijdigheid in onze emoties.

In deze ochtend- en middagworkshop Master Class zul je ervaren dat het lichaam voor werkelijke verandering onmisbaar is en dat door bijvoorbeeld het lichaam uit te nodigen 'een andere houding aan te nemen' er direct iets verschuift in de denk- en gevoelslaag. In plaats van over de mogelijkheid tot verandering te praten en direct met het lichaam te werken, wordt door deze fantastische 'fysieke aanvulling op je NLP-toolset' de snelle verandering in het 'hier en nu' meteen zichtbaar, voelbaar en ervaren.

JOS DOLSTRA ontwikkelde B&ML en schreef twee boeken: Body & Mind Language (2009) en Coachen met B&ML (2014). Ze studeerde danstherapie onder leiding van psychiater Charlotte Querido aan het conservatorium. Daarnaast heeft ze opleidingen afgerond in NLP Master coach, intuïtieve ontwikkeling, Laban en karakterstructuren. Vanuit haar Body & Mind Instituut in IJsselstein verzorgt zij als hoofdtrainer de BML basis-, coach- en trainersopleidingen. NVNLP'ers, die met haar directe lichaamsbenadering van veranderingswerk in aanraking kwamen, zijn unaniem laaiend enthousiast.

Voor meer info: www.bmli.nl

 

HOOFD OPRUIMEN EN LEREN LEREN

Leren en veranderen begint met het effectief opruimen van je hoofd. Tijdens deze workshop ga je het zelf ervaren: je leert zelf HOE jouw hoofd 'werkt' onder andere op gebied van strategieën en informatieclustering. Hoe jij zelf informatie onthoudt, binnen en/of buiten je hoofd, en het weer kunt ophalen. Wat jij belangrijk vindt bepaal jij, het is immers jouw hoofd. Het gaat over jouw kennis die je hebt georganiseerd, of gaat organiseren in je eigen lange- en korte termijn geheugen. Naast het opruimen van het hoofd leer je ook HOE te leren. Na afloop van deze workshop ben je in staat om je coachees (en jezelf) te begeleiden naar eigen leerstrategieën doordat je het zelf ervaren hebt. Deze techniek is een randvoorwaarde voor leren en veranderen.

INGRID STOOP is opgeleid als NLP-trainer. Ze volgde daarnaast de opleidingen: Orthomoleculaire geneeskunde van Gert Schuitemaker, NEI van Roy Martina, The Work van Byron Katie, Neurosemantiek van Michael Hall. Naast het coachen geeft Ingrid Stoop trainingen aan professionals. Om de door haar ontwikkelde MatriXmethode voor iedereen toegankelijk te maken, leidt zij MatriXcoaches op in Nederland en in het buitenland. Op dit moment wordt de MatriXmethode ook toegepast in Amerika, Duitsland, België, Canada, Kenia en op Curaçao en Bonaire. Haar missie is: kennis delen. Inmiddels heeft Ingrid ruim 3.000 personen gecoacht en er werken, in binnen- en buitenland, meer dan 1.000 mensen met de MatriXmethode.

Voor meer info: www. matrixmethodeinstituut.nl / www.youtube.com/user/ingridstoop1

GEZICHTEN LEZEN IN COACHING

Eeuwenoude technieken als gelaatkunde en handanalyse worden vaak als volkswijsheid of bijgeloof afgedaan. Ze worden doorgaans op de kermis toegepast om de toekomst te voorspellen. Vaak geven deze technieken - die net als NLP op patroonherkenning zijn gericht - hele frappante uitkomsten die als waardevol kunnen worden ervaren. Het 'nurture' aspect wordt hierbij niet ontkracht, er wordt alleen aangenomen dat bepaalde karaktereigenschappen al bij geboorte aanwezig zijn. Of deze zijn aangesproken en verder ontwikkeld gedurende het leven hangt af van de koers van het leven van de persoon. Op dit gebied ontvouwt zich de waarde voor de coach waardoor deze patroonduiding technieken steeds meer in de belangstelling komen te staan: de patroonherkenning bij de cliënt van de aangeboren valkuilen en de (onbenutte) hulpbrontalenten.

Tijdens beide workshops van Martine Kroezen (die samen een Master Class kunnen vormen maar ook los gevolgd kunnen worden) worden twee technieken geïntroduceerd:

Gelaatkunde (ochtend) en Handanalyse (middag). Beide technieken gaan ervan uit dat fysieke kenmerken ook aanwezige karaktereigenschappen onthullen. De beide workshops zijn interactief opgezet; naast uitleg gaan deelnemers ook zelf, en met elkaar, met de techniek aan de slag. Na afloop heeft de deelnemer een goed beeld van wat de techniek inhoudt en kan de basis ook zelf toepassen. Beelddenken is echter wel basisvoorwaarde voor de toepassing.

In deze ochtendworkshop Gelaatkunde (of fysiognomie, een oude Chinese techniek die op basis van de kenmerken van het gelaat karaktereigenschappen onthult) krijg je kijk op de betekenis en de toepassing van vormen van gezicht en de plaatsing en vorm van oren, neus, mond, wenkbrauwen en ogen. Daarnaast zul je leren en oefenen hoe je aan de ogen van de cliënt kunt zien of deze wel of niet 'zijn waarheid' vertelt, waardoor je in staat bent om ongekende hulpbronnen aan te reiken. De ochtend- en de middag workshop vormen een geheel maar zijn los te volgen.

MARTINE KROEZEN, freelance trainer en intermediair maatschappelijk betrokken ondernemen, heeft zich altijd bezig gehouden met wat mensen beweegt. Naast haar interesse in psychologie en passie voor NLP heeft zij zich in de afgelopen 15 jaar ook bezig gehouden met allerlei technieken die in oude culturen werden toegepast om menselijk gedrag te verklaren. Last but not least: deze workshop keert op verzoek in 2015-vorm weer terug in het NVNLP-aanbod. Martine behoort tot onze hoogst scorende trainers.

Voor meer info: www.volkswijsheden.nl

 

MIDDAG WORKSHOPS

 

MENTAL SPACE IN COACHING – 2, DE COACHPRAKTIJK

In deze middagworkshop zal Sjaak de Coninck je laten ervaren hoe je als Coach de   effectieve inzet van het werken met de Mentale Ruimte (zie info ochtendworkshop van          Sjaak de Coninck) effectief en speels in je Coaching en Therapie kunt inzetten. Deze  middagworkshop is toegankelijk voor NLP'ers die de inleidende ochtendworkshop van Sjaak gevolgd hebben en ook voor deelnemers aan andere ochtendworkshops die al bekend zijn met het Sociaal Panorama van Lucas Derks.

SJAAK DE CONINCK, NLP-trainer /-coach, is van oorsprong schadepreventie-expert, uitvinder van de dodehoekspiegel en koninklijk onderscheiden voor zijn bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid in Nederland en Europa en geeft bijscholingstrainingen aan rijinstructeurs. In samenwerking met BGL & partners heeft hij een unieke opleiding tot Rijinstructeur+ ontwikkeld, die wordt gedragen door BOVAG en hem een branche- innovatieprijs opleverde. Vanuit zijn opleiding en ervaring als integratief hypnotherapeut, EMDR-therapeut en NLP-trainer begeleidt hij mensen met verkeersangst. Daarnaast geeft Sjaak de Coninck Sociaal Panorama workshops en is hij als trainer verbonden aan BGL & partners voor de opleidingen tot Kindercoach en NLP-(Master) Practitioner.

Voor meer info: www.dctm.nl / www.sociaalpanorama.nl

 

COACH THE COACH - 2

Jan Collewijn is behalve een gebleken zeer succesvol industrieel ondernemer, sinds vele jaren is hij ook een succesvolle NLP-trainer en –Coach. Hij reikt de niet zo succesvolle NLP-coach graag de helpende hand. Hij heeft een methodiek -in twee delen- ontwikkeld die je een heldere structuur biedt waarmee je als Coach in elke context de gelegenheid creëert om jezelf te herpakken en je cliënt 'Life Changing tools' aan te reiken.

De (marketing en andere) geheimen van het opzetten van een succesvolle Coachingspraktijk doet Jan Collewijn in deze workshop meteen uit de doeken. Een ferme ontwikkelingsstap in de richting van succesvol NLP-Coach.

In de ochtendworkshop staat 'de vorm' (waarneming, (zelf-)reflexie) centraal.

In de aansluitende middagworkshop staat 'de betekenisgeving (en de herkadering daarvan) meer centraal. Beide workshops vormen een eenheid op gebied van Coach the NLP-Coach. Toch is dit geen Master Class want in de middagworkshop zal Jan Collewijn een samenvatting in vogelvlucht geven voor deelnemers die 's ochtends een andere workshop hebben gevolgd.

JAN COLLEWIJN, NLP-trainer, heeft zijn enorme ondernemerssuccessen te danken aan de onorthodoxe manier van het benaderen van productievraagstukken. Deze benaderingswijze is opgemerkt en wordt dankbaar ingezet door verschillende brancheorganisaties. Samengevat is zijn kwaliteit: het terugbrengen van complexe vraagstukken tot de essentie om vervolgens met behulp van o.a. NLP de vertaalslag te maken naar een praktische oplossing. Deze kwaliteiten biedt hij vanuit het opleidingsinstituut TUHolland aan in de vorm van training, coaching en opleiding. 

Voor meer info: www.jancollewijn.nl

 

NLP-SPEL IN COACHING – 2,  FOCUS: OP 'NLP-COACHING'

Dit door Peter Dalmeijer ontwikkelde NLP-spel is een 'spel' omdat je ermee kunt spelen op een exploratieve wijze, zoals de grondleggers van NLP dat deden. Tegelijkertijd is het een NLP-toolkit, een doos met communicatietools. Dit 'spel' kun je op drie levels inzetten, afhankelijk van de doelstelling. Als eerste vorm is er de lerende vorm: 'Leren van NLP'. Als tweede vorm is er de spelende vorm: 'Spelen met NLP'. Als laatste vorm is er de coachende vorm: 'Coachen met NLP'. In de ochtendworkshop staat het Leren en Spelen (de levels 1 en 2) van en met NLP centraal: het toepassen en hanteren van het NLP -Coachmodel en de NLP-attitude en steeds meer te gaan spelen met NLP-technieken en –modellen en onbewust bekwaam te worden in het toepassen van de NLP-vormen. Bij: 'leren van' en 'spelen met NLP' staat de het spelen en leren van NLP centraal.

In de aansluitende middagworkshop staat in het meer serieuze 'Coachen met NLP' de cliëntvraag centraal waarbij het spel gebruikt wordt om een coachvraag of –probleem aan te pakken. Beide workshops vormen samen een geheel.

De ochtendworkshop is bij uitstek geschikt voor NLP-ers en NLP-coaches die 'meer NLP-   tools en technieken onder de knie willen krijgen'.

De middagworkshop is geschikt voor Coaches die 'meer NLP in hun Coachingsbenadering'

Om alleen de middagworkshop te volgen moet je wel (zelf) thuisraken in het spel en de spelregels. Dat kan via onderstaande website.

PETER DALMEIJER, NLP trainer sinds 1994, doet niets liever dan 'spelen met NLP'. Zowel in de opleidingen van zijn instituut Vidarte in Den Bosch als ook binnen in-company trainingen voor (inter-)nationale bedrijven zoekt Peter voortdurend naar beeldende en levende vormen om de communicatie(principes) tussen mensen speels inzichtelijk te maken. Als een van de vroege NLP-trainers in Nederland heeft Peter Dalmeijer NLP Coaching met elkaar verbonden.

Voor meer info: www.vidarte.nl / www.nlpspel.nl

 

NANO TECH POWER DECK – 'Verbluffende NLP-Coachingssessie uit een doosje'

Het NLP Nano Tech Power Deck is 20 jaar geleden ontwikkeld door Jaap Hollander en Anneke Meijer van het IEP in Nijmegen, het eerste NLP-instituut in Nederland (en het Europese vasteland). Het biedt een verbluffend accurate NLP-coachingssessie voor zelfcoaching, één op één coaching en voor groepscoaching/-reflexie. Door de vele NLP-Nanotechnieken interactief te combineren (2 miljoen variaties mogelijk) in een gekozen (of getrokken) context met future pace in alle representatiesystemen, voert het voorbij de tunnelvisie van eigen voorkeurstechnieken en biedt daarmee een scala aan probleemoplossende interventies die de coach en coachee verrassend accurate en elegante verandering aanreikt. Meest gehoorde reactie is: 'Hoe kunnen die kaarten dit allemaal weten?'. Hierover heeft de ontwikkelaar Jaap Hollander een white paper geschreven (www.iepdoc.nl/wp-content/uploads/2012/03/Games-as-a-Way-of-Presenting-NLP.pdf).

Angélique de Graaff, enthousiast over deze additionele NLP-Coachingsparel, zal je in deze workshop de mysterieuze en praktische kanten van deze snelle, effectieve 'NLP-coaching in een doosje' laten zien en ervaren. Het Nano Tech Power Deck zit standaard in haar koffer voor al haar (inter-)nationale trainingen. Je wilt –na kennismaking in deze Nano Tech Power Deck-workshop- als NLP'er niet meer zonder?

ANGELIQUE DE GRAAFF, NLP-trainer/coach is volledig thuis in Onderwijs & Training en heeft zich ontwikkeld tot een specialiste op gebied van leren en lesgeven. Ze heeft een zeer succesvolle NLP-toolkit voor het onderwijs ontwikkeld onder de naam 'Class Whisperer', waarmee ze zelfs over de landsgrenzen (Duitsland, Italië, Engeland en Pakistan en binnenkort USA) doorbreekt. Ze is sinds jaren vaste 'Classic Code' en sinds kort Society (Bandler) NLP-trainer bij BGL in Hoofddorp. Als zeer ervaren Classic Code NLP-trainer heeft zij als passie om de uiteenlopende NLP-stromingen opnieuw te verbinden. Hiertoe volgde zij in 2014 en 2015 (simultaan) de NLP-opleidingen van zowel John Grinder als Richard Bandler en Frank Pucelik en workshops van coryfeeën als Robert Dilts en Connirae Andreas.

Voor meer info: www.theclasswhisperer.com / www.cherub.nl / www.iepdoc.nl

 

LICHAAMSGERICHTE COACHING 2- COACHING MET DIEREN VOOR MENSEN

In haar ochtendworkshop heeft Inge Dijks TTouch als Coachingsmethode gedemonstreerd en laten ervaren. TTouch is een lichaamsgerichte manier om via de aanraking van de huid nieuwe informatie aan te bieden aan het centrale zenuwstelsel: leren en veranderen door een effectieve, speciale manier van aanraken. In de ochtendworkshop stond de TTouch voor dieren centraal. In deze middagworkshop wordt de inzet van TTouch bij dieren ingezet als Coachingsinstrument voor het werken met dieren.

Inge: 'Het is waanzinnig om door middel van een lichaam direct met de Mind te kunnen communiceren. Als een gezelschapsdier of een paard een 'issue' heeft, werkt TTouch bij dat dier via een 'reset' transformerend. Als een mens een issue heeft, werkt de TTouch bij het dier die participeert in de Coachings- of Therapiesessie, via een 'reset' transformerend op de coachee'. Master Class: de ochtendworkshop van Inge kan wel los gevolgd worden. Voor deelname aan de middagworkshop is vereist dat je de ochtendworkshop hebt gevolgd.

INGE DIJKS, heeft een achtergrond als sociaal cultureel werkster en jeugdhulpverleenster. Sinds 2002 is zij NLP-trainer (bij respectievelijk Sophia Instituut, BGL & Partners en Tarazat). Zij is gespecialiseerd in het inzetten van NLP in het contact met kinderen/ volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis en kinderen met een fysieke beperking. Sinds 2009 is zij Kinder- en Jeugdtherapeut. In haar praktijk maakt zij steeds vaker gebruik van de assistentie van dieren (paarden, honden, konijnen). Hiervoor volgde zij als honden- en paardentrainer sinds 2013 diverse opleidingen waaronder 'TTouch Equine Coach', TTouch voor paarden', TTouch voor gezelschapsdieren en in Duitsland: 'Tiergestützte Pädagogiek und Therapie: Animal Ambassador'.

Voor meer info: www.ingedijks.nl / www.tteam-ttouch.nl

 

VITALITEITSCOACHING

Speerpunt in haar werk als therapeut en coach is Vitaliteit, waarbij Tonja Koudijs zich erop richt om mensen, die om welke reden dan ook in disbalans zijn geraakt, hun persoonlijk kracht terug te laten vinden zowel in hun privé- als werksituatie. Zo werkt zij, behalve in haar eigen praktijk, ook als freelancer in een pool 'after care-zorg' voor mensen met verslavingsproblemen in de breedste zin van het woord.

In deze middagworkshop zal Tonja Koudijs je de finesses van Gezondheid en Vitaliteitscoaching uiteenzetten en zelf laten ervaren. Het gaat hierbij niet om het behalen van een eenmalig korte termijn succes. Het vervolgens door de coachee (met behulp van de inzet van alle NLP-tools en technieken) te allen tijde kunnen behouden van de nieuw hervonden Vitaliteit is de doelstelling van deze workshop Vitaliteitscoaching: het weer gezond en energiek worden en hoe je leven in te richten om het voortaan zo te houden.

TONJA KOUDIJS, NLP-trainer/Coach, werkt sinds 1996 als therapeut, coach en trainer vanuit haar bedrijf Nurani Consultants. Ze werkt als therapeut/coach vanuit een breed integratief model om mensen die zijn vastgelopen zijn in hun leven, weer in beweging te zetten. Een model dat het beste in zich verenigt vanuit de Systeemtherapie, NLP, Oplossingsgerichte en Cognitieve Therapie, Imaginatie, Innerchild, Timeline Therapie en EMDR (traumaverwerking).
Voor meer info: www.nurani.nl

 

BODY & MIND LANGUAGE IN (ZELF-)COACHING 2 (Master Class)

Om ons aan te passen binnen het gezin ontwikkelen we in de vroegste levensjaren een overlevingsstrategie. Deze strategie neemt een chronische vorm aan, die ons zo eigen wordt dat we het als 'zo ben ik' gaan beschouwen. Deze strategie vinden we niet alleen terug in ons gedrag, denkwijze maar ook in ons fysieke systeem. Niet geuite emoties zetten zich vast in het lichaam, in o.a. spierspanningpatronen en ademhaling, en vormen een pantser tegen herhaling van pijnlijke stimuli. Dit pantser, waarmee we ons identificeren, sluit tegelijk een deel van onze innerlijke wereld voor onszelf af, wat ons minder flexibel maakt en afhoudt van ons werkelijke potentieel terwijl het voor de meeste (cognitieve) NLP-technieken minder bereikbaar is.

'Body & Mind Language' gaat uit van de samenhang van onze levenshouding en lichaamshouding en biedt toegang tot snel en effectief veranderingswerk via het lichaam. Binnen B&ML wordt een probleem gezien als een stagnatie, dat zich uit in een blokkade in het lichaam, een afname van vitaliteit, een eenzijdige denkrichting en een daarmee samengaande eenzijdigheid in onze emoties.

In deze ochtend en middagworkshop Master Class zul je ervaren dat het lichaam voor werkelijke verandering onmisbaar is en dat door bv het lichaam uit te nodigen 'een andere houding aan te nemen' er direct iets verschuift in de denk- en gevoelslaag. In plaats van over de mogelijkheid tot verandering te praten en direct met het lichaam te werken, wordt door deze fantastische 'fysieke aanvulling op je NLP-toolset' de snelle verandering in het 'hier en nu' meteen zichtbaar, voelbaar en ervaren.

De ochtend en middagworkshop van Jos vormen samen een Body & Mind Language Master Class. Je kunt aan alleen aan deze middagworkshop deelnemen als je haar ochtendworkshop ook gevolgd hebt.

JOS DOLSTRA ontwikkelde B&ML en schreef twee boeken: Body & Mind Language (2009) en Coachen met B&ML (2014). Ze studeerde danstherapie onder leiding van psychiater Charlotte Querido aan het conservatorium. Daarnaast heeft ze opleidingen afgerond in NLP Master coach, intuïtieve ontwikkeling, Laban en karakterstructuren. Vanuit haar Body & Mind Instituut in IJsselstein verzorgt zij als hoofdtrainer de BML basis-, coach- en trainersopleidingen. NVLP'ers die met haar directe lichaamsbenadering van veranderingswerk al in aanraking kwamen, zijn unaniem laaiend enthousiast.

Voor meer info: www.bmli.n

 

ANGSTTRIGGERS OPHEFFEN

Het verdient aanbeveling (maar is geen voorwaarde) om de bijhorende ochtendworkshop 'Hoofd leegmaken' te volgen als uitgangspunt voor alle leren en veranderen.

In deze middagworkshop zal Ingrid Stoop je een andere pijler van haar Matrixmethode die haar eigen voorkeurstechniek is demonstreren en laten ervaren: het definitief opheffen van angsttriggers. In deze middagworkshop zal Ingrid Stoop je de interne belevingsstrategieën demonstreren en laten ervaren hoe je in de beleving van het nu (in zien, horen, voelen en denken' kunt onttriggeren van de fragmenten van de beleving van 'de feiten die geweest zijn'.

INGRID STOOP is opgeleid als NLP-trainer. Ze volgde daarnaast de opleidingen: Orthomoleculaire geneeskunde van Gert Schuitemaker, NEI van Roy Martina, The Work van Byron Katie, Neurosemantiek van Michael Hall. Naast het coachen geeft Ingrid Stoop trainingen aan professionals. Om de door haar ontwikkelde MatriXmethode voor iedereen toegankelijk te maken, leidt zij MatriXcoaches op in Nederland en in het buitenland. Op dit moment wordt de MatriXmethode ook toegepast in Amerika, Duitsland, België, Canada, Kenia en op Curaçao en Bonaire. Haar missie is: kennis delen. Inmiddels heeft Ingrid ruim 3.000 personen gecoacht en er werken, in binnen- en buitenland, meer dan 1.000 mensen met de MatriXmethode.

Voor meer info: http://matrixmethodeinstituut.nl / www.oplossentrauma.nl

HANDANALYSE IN COACHING

(Zie ook de info bij de ochtendworkshop Gezichten lezen in Coaching van Martine.)

De betekenis van de vorm van de hand en de daarin aanwezige lijnen vormt de basis voor het analyseren van de hand. Wat zegt de vorm van de hand en de vingers over het karakter en wat vertellen de lijnen over de levensloop. Echter: niets is vaststaand, zelfs handlijnen zijn aan verandering onderhevig. Bij een gewenste interventie of inzet van hulpbronnen kunnen een aantal bijbehorende lijnen verandering laten zien. Inzicht krijgen in de betekenis van je (coachees) handpatronen kan verrassend verhelderend en vaak pakkend zijn. Deze beide workshops vormen een geheel maar zijn ook los te volgen.

MARTINE KROEZEN, freelance trainer en intermediair maatschappelijk betrokken ondernemen, heeft zich altijd bezig gehouden met wat mensen beweegt. Naast haar interesse in psychologie en passie voor NLP heeft zij zich in de afgelopen 15 jaar ook bezig gehouden met allerlei technieken die in oude culturen werden toegepast om menselijk gedrag te verklaren. Last but not least: deze workshop in 2015 uitvoering komt op verzoek weer terug. Deze NVNLP-workshop van Martine was de in 2014 allerhoogst scorende NVNLP-workshop aller tijden.

Voor meer info: http://www.volkswijsheden.nl / www.volkswijsheden.nl

 

 

 

 

Content van de vorige website overzicht