Workshop Denkwijze(r)

DENKWIJZE(R) - 'Speurtocht naar je stijl van denken en hoe het ànders kan'

Denkstijlen vormen de programma's in ons brein die bepalen hoe wij denken, voelen en handelen in een situatie. Deze programma's werken als filters, sturen onze aandacht en de   keuzes die wij maken en bepalen hoe wij vanuit waarden en overtuigingen met onze ervaringen omgaan. DENKWIJZE(-R) is een inspirerend en motiverend spel om persoonlijke en professionele doelen daadwerkelijk te realiseren. In het spel staan 16 denkstijlen centraal, met als inspiratiebron de metaprogramma's zoals toegepast in NLP.

Het spel is ontwikkeld voor professionele begeleiders als coaches, intervisoren, trainers, loopbaanadviseurs, managers en hulpverleners en is in te zetten tijdens werksituaties en persoonlijke ontwikkeltrajecten.

Het spel DENKWIJZE(-R) kent acht spelvarianten, die zijn in te zetten tijdens individuele begeleiding, intervisie, teambegeleiding en training. Toepassingsmogelijkheden van het spel DENKWIJZE(-R) zijn: Coaching, Supervisie, Training, Therapie, Persoonlijke ontwikkeling, Teamontwikkeling en Organisatieadvies, Loopbaanontwikkeling, Werving & Selectie, Conflicthantering, Mediation en Onderhandelen.

TONJA KOUDIJS, NLP-trainer/Coach, werkt sinds 1996 als therapeut, coach en trainer vanuit haar bedrijf Nurani Consultants. Ze werkt als therapeut/coach vanuit een breed integratief model om mensen die zijn vastgelopen zijn in hun leven, weer in beweging te zetten. Een model dat het beste uit de Systeemtherapie, NLP, Oplossingsgerichte en Cognitieve Therapie, Imaginatie, Innerchild, Time Line Therapie en EMDR (traumaverwerking) in zich verenigt.
Voor meer info: 
www.nurani.nl / www.nurani.nl/denkwijzer.html

Content van de vorige website overzicht