Workshop Coach the Coach 2

COACH THE COACH - 2

Jan Collewijn is behalve een gebleken zeer succesvol industrieel ondernemer, sinds vele jaren is hij ook een succesvolle NLP-trainer en –Coach. Hij reikt de niet zo succesvolle NLP-coach graag de helpende hand. Hij heeft een methodiek -in twee delen- ontwikkeld die je een heldere structuur biedt waarmee je als Coach in elke context de gelegenheid creëert om jezelf te herpakken en je cliënt 'Life Changing tools' aan te reiken.

De (marketing en andere) geheimen van het opzetten van een succesvolle Coachingspraktijk doet Jan Collewijn in deze workshop meteen uit de doeken. Een ferme ontwikkelingsstap in de richting van succesvol NLP-Coach.

In de ochtendworkshop staat 'de vorm' (waarneming, (zelf-)reflexie) centraal.

In de aansluitende middagworkshop staat 'de betekenisgeving (en de herkadering daarvan) meer centraal. Beide workshops vormen een eenheid op gebied van Coach the NLP-Coach. Toch is dit geen Master Class want in de middagworkshop zal Jan Collewijn een samenvatting in vogelvlucht geven voor deelnemers die 's ochtends een andere workshop hebben gevolgd.

JAN COLLEWIJN, NLP-trainer, heeft zijn enorme ondernemerssuccessen te danken aan de onorthodoxe manier van het benaderen van productievraagstukken. Deze benaderingswijze is opgemerkt en wordt dankbaar ingezet door verschillende brancheorganisaties. Samengevat is zijn kwaliteit: het terugbrengen van complexe vraagstukken tot de essentie om vervolgens met behulp van o.a. NLP de vertaalslag te maken naar een praktische oplossing. Deze kwaliteiten biedt hij vanuit het opleidingsinstituut TUHolland aan in de vorm van training, coaching en opleiding. 

Voor meer info: www.jancollewijn.nl

Content van de vorige website overzicht