Workshop Vitaliteitscoaching

VITALITEITSCOACHING

Speerpunt in haar werk als therapeut en coach is Vitaliteit, waarbij Tonja Koudijs zich erop richt om mensen, die om welke reden dan ook in disbalans zijn geraakt, hun persoonlijk kracht terug te laten vinden zowel in hun privé- als werksituatie. Zo werkt zij, behalve in haar eigen praktijk, ook als freelancer in een pool 'after care-zorg' voor mensen met verslavingsproblemen in de breedste zin van het woord.

In deze middagworkshop zal Tonja Koudijs je de finesses van Gezondheid en Vitaliteitscoaching uiteenzetten en zelf laten ervaren. Het gaat hierbij niet om het behalen van een eenmalig korte termijn succes. Het vervolgens door de coachee (met behulp van de inzet van alle NLP-tools en technieken) te allen tijde kunnen behouden van de nieuw hervonden Vitaliteit is de doelstelling van deze workshop Vitaliteitscoaching: het weer gezond en energiek worden en hoe je leven in te richten om het voortaan zo te houden.

TONJA KOUDIJS, NLP-trainer/Coach, werkt sinds 1996 als therapeut, coach en trainer vanuit haar bedrijf Nurani Consultants. Ze werkt als therapeut/coach vanuit een breed integratief model om mensen die zijn vastgelopen zijn in hun leven, weer in beweging te zetten. Een model dat het beste in zich verenigt vanuit de Systeemtherapie, NLP, Oplossingsgerichte en Cognitieve Therapie, Imaginatie, Innerchild, Timeline Therapie en EMDR (traumaverwerking). 
Voor meer info: 
www.nurani.nl

Content van de vorige website overzicht