Statuten en uitgangspunten

De NVNLP biedt een thuisbasis aan iedereen die onze doelstellingen en uitgangspunten onderschrijft en minimaal een NLP Practitioner opleiding heeft genoten


Vanuit onze statutaire doelstelling wil de vereniging:

 1. Dat steeds meer mensen toegang krijgen tot de mogelijkheden die NLP biedt om kwaliteit van leven te verhogen
 2. Dat de kwaliteit van handelen en contact waarmee NLP-technieken worden toegepast steeds verder verbetert
 3. Dat er nieuwe NLP-technieken en modellen ontstaan vanuit het modelleren van succesvolle mensen en systemen
 4. Dat NLP-beoefenaren gestimuleerd en gefaciliteerd worden in hun eigen ontwikkelingsweg
 5. Dat de leden daarbij streven naar een wereld waar mensen bij willen horen.

bekijk hier onze huidige statuten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


Bij het lidmaatschap gelden aanvullend de volgende uitgangspunten:

 1. Dat jij ervoor openstaat je eigen persoonlijke ontwikkelingsweg te vervolgen en hierbij gebruik wenst te maken van de mogelijkheden die de vereniging daarvoor biedt 
 2. Dat jij bekend bent met de NLP-vooronderstellingen uit jouw of een andere NLP Practitioner opleiding en ernaar streeft deze voor jezelf en in de communicatie naar anderen toe te passen
 3. Dat jij bereid bent verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen communicatie en ervoor openstaat hier door andere leden op aangesproken te worden
 4. Dat jij ernaar streeft NLP uit te dragen door het zelf toe te passen
 5. En van daaruit een bijdrage wenst te leveren aan de doelstellingen van de vereniging.


Voor NLP Trainers en Persoonlijk Begeleiders gelden aanvullend de volgende uitgangspunten:

 1. Dat jij je in de uitoefening van je beroep bewust bent van de afhankelijkheidsrelatie die een cursist of cliënt met jou aangaat
 2. Dat jij ernaar streeft deze afhankelijkheidsrelatie alleen in stand te houden ten behoeve van het welzijn van de cliënt
 3. Dat jij ernaar streeft deze afhankelijkheidsrelatie primair te gebruiken om een cursist of cliënt te leren zelfstandig met behulp van NLP zijn of haar eigen situaties aan te veranderen.

 

Uitgangspunten Overzicht