Gebruik van logo NVNLP

Gebruik NVNLP-naam en logo

Als lid of aangesloten NLP Opleidingsinstituut mag je de naam en het logo van de NVNLP gebruiken op websites en in alle andere communicatievormen, zolang de integriteit is gewaarborgd. Dat wil zeggen dat het gebruik altijd in lijn dient te liggen met de uitgangspunten van de NVNLP en er nooit onduidelijkheid of verwarring mag ontstaan bij derden over de betekenis van het logo of het lidmaatschap, in de zin van een vermeende expertise of certificering indien dit niet het geval is. Om die reden hebben we het logo voorzien van de relatie die je hebt ten opzichte van de NVNLP. In geval van twijfel verzoeken we je dit altijd eerst aan het bestuur voor te leggen en indien van toepassing de verwijzing naar de NVNLP op eerste verzoek te verwijderen.

Onderstaande logo's kunnen onder de bij Statuten en uitgangspunten beschreven voorwaarden worden gebruikt.

Alle logo's hebben het formaat 300 x 300 pixels en zijn van het bestandstype .png.

Instituten

Aangesloten instituten kunnen kiezen uit de volgende varianten:

    

waarbij het logo "Aangesloten bij ..." bedoeld is voor instituten, die wel bij de NVNLP zijn aangesloten, maar geen gebruik maken van ons "approved by"-zegel. Uiteraard is dit slechts een suggestie.

(Zet de muis op het logo en klik met je rechtermuisknop en kies vervolgens voor "Afbeelding opslaan als ...")

Leden

Leden mogen het volgende logo voeren:

 

Indien je het logo in een ander formaat wilt, stuur dan een e-mail naar webmaster@nvnlp.nl.

 

Uitgangspunten Overzicht