Voordelen en voorwaarden lid

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor NLP

Krijgt u:
•  Gratis toegang tot het NLP Voor- en Najaarscongres
•  Gratis toezending van INzicht; Het tijdschrift voor NLP (4 maal per jaar)
•  Gratis deelname aan workshops en regionale bijeenkomsten
•  Gratis vermelding op de website van de NVNLP indien gekwalificeerde NLP Professional (verwijslijst)

Kunt u:
•  Aansluiten op specialistische projectgroepen binnen uw interesse- of vakgebied
•  Stemhebbend meebesluiten in de Algemene Ledenvergadering over de koers en ontwikkeling van NLP in Nederland en België
•  Gebruik maken van de NVNLP- Klachtenprocedure

Hebt u:
•  De voordelen van verbinding met het Netwerk van alle professionele mede NLP-ers in Nederland en België
•  De voordelen van de vermelding van uw lidmaatschap en de daaraan verbonden ethische code op uw website, visitekaartje en briefpapier
•  De mogelijkheid om uw visie en ideeën over de toepassing van NLP onder de aandacht te brengen van uw NLP-doelgroep

De NVNLP stelt als voorwaarde voor het lidmaatschap:

de overlegging van een NLP-practitionercertificaat van een bij de NVNLP aangesloten Opleidingsinstituut.
Als u "Practitioner in opleiding" bent bij een aangesloten instituut bent u welkom om aspirant-lid van de NVNLP te worden.
Een aspirant-lid heeft dezelfde status als gewone leden, met uitzondering van stemrecht op de Algemene Leden Vergadering .
Na het behalen van het Practitionercertificaat van een NVNLP-aangesloten opleidingsinstituut wordt het aspirant lidmaatschap op verzoek omgezet in een gewoon lidmaatschap.

 

 

Content van de vorige website Overzicht