Emmely Faessen

Workshop: Mastering NLP & Energetisch Werken

Energie is meer dan wat er uit een stopcontact komt. Deze workshop biedt een kennismaking met energetisch breinwerk en hoe je persoonlijke energie kunt inzetten als instrument in coaching.

Jij hebt energie, je bent energie. Energie die laat zien wie je bent, hoe je gevormd bent, waar je vandaan komt en waar je je nu bevindt. Energie die je spirit, je ‘geest’, je ziel weerspiegelt. En het mooist van al: energie waarmee je kunt werken, zodat je de meest diepgaande, mooie, waardevolle inzichten kunt verwerven.

Energetisch brein-werken is een nieuwe methodiek, die op basis van creativiteit en associatie gedrag inzichtelijk maakt en gedragsverandering ondersteunt. Voor iedereen, maar vooral voor mensen met een voorkeur voor denken, is dit een mooie methode om via een andere invalshoek te ontdekken waar bepaald gedrag nu eigenlijk door veroorzaakt wordt. Zodat dit inzicht kan leiden tot eventueel ander meer gewenst gedrag. Waar energetisch breinwerk begint met het verkennen van persoonlijke energie op zoek naar inzichten, leidt het heel organisch en met behulp van het werken met submodaliteiten naar het ondersteunen of realiseren van gedragsverandering.

De kernwoorden zijn energie ontdekken, associëren, betekenis geven; kleuren ontdekken, associëren en betekenis geven. Vormen ontdekken, associëren en betekenis geven. Positie van energie ontdekken, associëren en betekenis geven. Samenstelling van de energie ontdekken, associëren en betekenis geven. Vergelijken met de chakrakleuren en -betekenissen en kijken wat dat betekent. En uiteindelijk alle inzichten op een rijtje zetten, vaststellen welk toekomstig gedrag je zou willen realiseren en met behulp van het werken met submodaliteiten het nieuwe doel ondersteunen en realiseren.

Tijdens de workshop is er tijd voor enige uitleg en besteden we vooral tijd aan het ontdekken van je eigen energie zodat je kunt ervaren op welke manier je je eigen brein hiermee kunt laten samenwerken en ontdekkingen doen.

Website: www.emcoachingcom.nl en www.heartsystems.nl

Programma VJC Modeling & Mastery overzicht