Erna Smeekens

Model 'Tientjes Academie' - NLP op elke Straathoek!
 
In 2011 richtte ik na het behalen van mijn NLP-trainerscertificaat de Tientjes Academie op in Breda. Onze slogan: NLP op elke straathoek! Het was een term die mijn NLP-trainers van Commitments vaak gebruikten en waarvan ik dan zei: jullie slaan nogal wat straathoeken over in Nederland! Sindsdien is het mijn missie om als ervaringsdeskundige en NLP-trainer mensen in 'ingewikkelde financiële situaties' de mogelijkheid te bieden NLP te leren gebruiken.
 
Juist voor mensen waar de dagelijkse buitenwereld verre van gemakkelijk is, kan NLP een wereld van verschil maken voor wat ze daarvan in de binnenwereld ervaren. 
 
In de Tientjes Academie bieden we mensen in ingewikkelde financiële situaties de mogelijkheid een volledige en erkende NLP-opleiding te volgen op basis van Pay it Forward: iemand krijgt de gehele opleiding voor een tientje per lesdag en doet dan belangeloos iets moois terug in of voor de maatschappij. Wij bieden die trainingen zelf belangeloos aan: dat is onze pay it forward voor de opleiding die ik ooit kreeg van de mannen van Commitments toen ik in de bijstand en erger zat. Sinds onze oprichting zijn we regelmatig verbaasd over hoeveel mensen in Nederland in financiële ingewikkelde situaties terecht zijn gekomen. 
 
De Tientjes Academie is in de huidige vorm een VoF, waarmee Hans Udo (mijn partner in leven en werken) en ik ook ons geld verdienen met andere NLP-activiteiten. Al jaren denken we na over het splitsen van onze betaalde en niet-betaalde activiteiten en de Tientjes Academie onder te brengen in een (ANBI-)stichting. Met enige regelmaat krijgen we ook vragen uit het land van zowel trainers als geïnteresseerden bij gemeenten die iets willen betekenen in dat veld. Ook de NVNLP is daarover met ons in gesprek gegaan en heeft de intentie uitgesproken samen te willen onderzoeken hoe het model van de Tientjes Academie binnen het Nederlandse NLP-veld uitgerold zou kunnen worden. Daarover ga ik graag in gesprek met iedereen die hierover mee wil denken en met ideeën, daadkracht of anderszins dit mee wil helpen mogelijk maken.
 
Foto: Paul Tolenaar
Programma VJC Modeling & Mastery overzicht