Resultaat MindSonar NVNLP-leden

MindSonar: 'Hoe NLP'ers denken als ze goed met NLP bezig zijn.'

De NVNLP streeft ernaar om bestaande hulpbronnen in het eigen NLP-veld voor de leden beter inzichtelijk en bereikbaar te maken en daarmee de kwaliteit van NLP-beoefening te bevorderen. In samenwerking met het IEP vond in april en mei 2018 een MindSonar-project plaats waar de leden gratis aan konden deelnemen. Het MindSonar-profiel is een online instrument dat in kaart brengt hoe je denkt en wat je belangrijk vindt in een bepaalde situatie.

Tijdens het Voorjaarscongres presenteerde Jaap Hollander de resultaten van dit project. Bijgaande afbeeldingen geven inzicht in het gemiddelde profiel van 125 leden in de context: 'NLP goed toepassen' voor wat betreft meta-programma's en graves-drives.

Het project past in het kader van het streven naar meer eenduidigheid binnen het NLP-veld; een beweging die ook internationaal herkenbaar is en veelbelovende vooruitgang laat zien.  

Lees de uitgebreide toelichting van Jaap Hollander bij de uitnodiging tot deelname aan het project.

Nieuws overzicht