Jaap Hollander

Keynote speech: Modeling & Mastery

Bij de start van het congres deelt Jaap Hollander ons zijn visie op en zijn rijke ervaringen met wat we kunnen beschouwen als de essentie van NLP: Modeling & Mastery. Bovendien zal hij vertellen over de veelbelovende initiatieven die meer eenheid in het NLP-veld ten doel stellen.

Sinds Bandler en Grinder in 1981 hun samenwerking beëindigden, is er geen centrale autoriteit meer in NLP. Voor de creativiteit is dat fantastisch geweest. Het veld heeft zich meer dan 35 jaar lang ongebreideld alle kanten uit ontwikkeld. Er zijn honderden nieuwe visies, modellen en technieken ontstaan, allemaal onder de paraplu van ‘NLP’. En juist die vrijheid om van alles te bedenken en het meteen uit te dragen is zo mooi aan NLP. En tegelijkertijd zou het goed zijn als er wat meer eenduidigheid kwam over ‘Wat is NLP?’ 

En waar is meer eenheid goed voor? Het is goed voor de branding: je weet beter wat je krijgt als je NLP inkoopt. Het is ook goed voor de maatschappelijke erkenning: de uitwassen kunnen veel gemakkelijker worden afgedaan als ‘dit is geen NLP’. Het is ook goed voor het onderzoek naar NLP: het is handig als je het enigszins met de collega’s eens bent over wat het is, dat je onderzoekt. En het is goed voor het onderwijs: de trainingsinstituten hebben meer houvast op de minimaal gewenste inhoud van hun NLP-trainingen.

In het internationale NLP-veld project is Jaap met onder andere Lucas Derks en Anneke Meijer enkele jaren geleden het initiatief gestart van de 'Elder Columns' waarbinnen een groot aantal ervaren NLP’ers samenwerkt om meer eenduidigheid te krijgen over wat NLP is. Hij zal ons informeren over de recente vooruitgang die hierin is geboekt, ondermeer tijdens de NLP Leadership Summit in Alicante.

En voor ons eigen NLP-veld is de NVNLP met het IEP een MindSonar project begonnen, waarvan de overkoepelende resultaten tijdens het congres worden gepresenteerd. In het kader van dit project biedt het IEP elk NVNLP-lid aan om gratis een MindSonar-profiel te maken. MindSonar is een online instrument dat in kaart brengt hoe je denkt en wat je belangrijk vindt in een bepaalde situatie.

Meer informatie: Jaap Hollander ‘Het NVNLP-MindSonar Project: Hoe denken Nederlandse NLP-ers als ze goed bezig zijn met NLP?

Website: www.iepdoc.nl

 

Programma VJC Modeling & Mastery overzicht