Trainingen voor leden(prijzen)

Met de introductie van een maximale dagprijs voor leden, beoogt de vereniging de drempel te verlagen om deskundigheid te verhogen. 

In de Lente INZICHT 2018 werd hierover het volgende vermeld:

Eén van onze doelstellingen is het organiseren van bijeenkomsten waar de leden hun deskundigheid kunnen vergroten. Via de congressen kan dit twee dagen per jaar voor ca 200 leden. Ook zijn er veel NLP-instituten met een prachtig aanbod en velen daarvan steunen onze doelstellingen als aangesloten instituut. De marktconforme tarieven die logischerwijs gehanteerd worden, vormen voor veel leden een grote drempel. Daarom wil de vereniging zich hard maken voor een laagdrempelig aanbod om deskundigheid van leden te vergroten. Oefengroepen en de voorgenomen uitwisseling tussen NLP-professionals via het NVNLP Podium zijn daar twee voorbeelden van. Een derde initiatief is om interessante trainingen die voor een ‘maximale ledenprijs’ worden aangeboden, ruchtbaarheid te geven via Inzicht en de website: trainingen met buitenlandse trainers voor onder de 100 euro per dag en trainingen door mensen uit ons eigen veld onder de 50 euro per dag. 

NLP trainers en instituten zijn van welkom een bijdrage te leveren aan deze laagdrempelige deskundigheidsbevordering van onze leden. Inmiddels zijn er drie beschikbaar, welke ook in de NVNLP-agenda zijn opgenomen:

28 juni - 2 juli:   NLP & Trauma met oa Frank Pucelik, Lucas Derks en Wassili Zafiris (info@metagroupholland.nl)

8 & 9 september: Dr Imran Yousuf Muhammed uit Pakistan, Master Instructor National Guild of Hypnotists (infomail.cherub@gmail.com)

18 & 19 september: Joost van der Leij, Advanced Language Patterning (joost@tiouw.nl)

Nieuws overzicht