Traumabehandeling met behulp van NLP geintegreerde technieken

Jan Jeurissen

Het onderwerp van deze workshop is de behandeling van traumata met behulp van geïntegreerde NLP technieken.

Men kan deze workshop op verscheidene manieren volgen. 
Men kan er werken aan een zelf beleefd trauma, of men kan als NLP-er ervaren, hoe en welke technieken worden toegepast.

Eerst wordt uitgelegd hoe een trauma ontstaat en hoe het zich verder ontwikkelt in de loop van de tijd, en wat de implicaties zijn voor degene die getraumatiseerd is. 
De ervaringen zijn vaak heftig en onverwachts. Plotselinge flash-backs zorgen ervoor, dat de cliënt weer in de traumatiserende situatie terugkeert en deze  opnieuw ondergaat. Dit laatste kan ook veroorzaakt worden door een verkeerd geleid onderzoek van politie of hulpverleners. De gevolgen voor het leven na een trauma is ons aller bekend.

Op zowel het niveau van het ONTSTAAN, als van de BELEVING, als  de FASE VAN ONTWIKKELING van het trauma, zijn door middel van NLP technieken veranderingen aan te brengen, waardoor de traumatische ervaring verandert, verbleekt of zelfs uitblust. Dit werkt bij zowel enkelvoudige als ook bij complexe langdurige trauma’s.

Verder wordt er aandacht besteed aan de bronnen en vaak onbewuste competenties van de cliënt, waarmee hij of zij de trauma’s heeft doorstaan. Tenslotte wordt er op persoonlijkheid niveau een helende interventie gedaan met een future pace.

Ieder kan deelnemen aan de workshop, echter is kennis vanaf practitioners niveau aan te bevelen.

Website: www.janjeurissen.nl

NVNLP Najaarscongres 2018 overzicht