Haal meer uit NLP door minder te doen

Jan Collewijn

Verbeter de wereld begin bij jezelf.

We leven in een uitdagende tijd. En als je van de specialisten op tal van gebieden hun plausibele argumenten aanhoort is daar geen speld tussen te krijgen. Al met al lijkt het wel een doodlopende weg waarop we terecht gekomen zijn.

We kunnen deze ontwikkeling met lede ogen aanzien of onze NLP competenties inzetten om een nuance aan te brengen. Meer dan ooit is er behoefte aan effectieve communicatie. Wat een geluk dat dit één van de essenties van NLP is.

Het valt niet de ontkennen dat de wereld om ons heen volop in transitie is. De transitie van lineaire economie naar circulaire economie. De transitie van éénmalig grondstof gebruik naar circulair grondstof gebruik. En ook communicatie maakt een efficiëntie transitie door, van discussie (lineair) naar dialoog (circulair).

Deze workshop gaat om NLP circulaire communicatie in toegepaste werkvorm.

Wat is circulaire communicatie? Waarom werkt circulaire communicatie gegarandeerd? Hoe nodig je uit tot een circulaire dialoog? Op welke manier doorbreek je een discussie en start je een circulaire dialoog? Wat maakt dat je een discussie kunt voorkomen? Waartoe leidt een circulaire dialoog?

Lastige vragen? Eenvoudige antwoorden op deze vragen krijg je spelenderwijs aangereikt in de workshop 'Haal meer uit NLP door minder te doen' aan de hand van circulaire communicatie.

Het geheel is meer dan de som van de individuele delen. Niet eerder zijn van de neurologie de niveaus zo helder en concreet, in correlatie tot elkaar praktisch hanteerbaar geweest. Gebruik wat je al weet en datgene wat je nog onbenut gelaten hebt. Trakteer jezelf op het feest der herkenning in een ontspannen ambiance vol praktische voorbeelden en ervaringen.

In deze workshop zul je verbaasd zijn over de meerwaarde van circulaire communicatie in je dagelijks doen en laten. Eenvoudig toepasbaar. Vanuit een ander perspectief genereer je meerwaarde uit alle kennis die je al bezit.

NVNLP Najaarscongres 2018 overzicht