Mental Space Psychology - het veranderen van probleemvoedsel en eetproblemen in de mentale ruimte

Jacqueline Heemskerk-Scholten 

De Mental Space Psychologie-Academy Nederland voert onderzoek uit en biedt workshops aan op het gebied van de psychologie van de mentale ruimte. Een van de workshops, ontwikkeld door Jacqueline Heemskerk, is MSP-probleemvoedsel, eetbuien en overgewicht.

Vorig jaar deed ik als therapeut mee aan het Mental Space Psychology-Depressie onderzoek. Hierbij gaat het om de behandeling van een milde depressie met 1 op de cliënt afgestemde sessie. De goede effecten riepen optimisme over wat er via de weg van de exploratie van de mentale ruimte van de cliënt nog meer mogelijk is.

Op dat moment had ik 2 cliënten in mijn praktijk met eetbuien en overgewicht, door dit ook in beeld te brengen in de mentale ruimte (Mental Space Psychology), ontdekte ik dat ze beiden grote overeenstemmingen vertoonden. Dat bracht mij op het idee om dit verder te onderzoeken en te kijken met welke interventies dit veranderd kan worden. Ik heb in totaal 12 vrouwen onderzocht en behandeld met dit type probleem. Ze hadden allen nagenoeg dezelfde beelden in hun mentale ruimte. De meeste deelneemsters waren na 1 behandeling van hun eetbuien verlost. Het resultaat is dat ik samen met Lucas Derks hier een uitgebreid verslag over heb gemaakt. Van daaruit ontwikkel ik een lesprogramma dat vooral op diëtisten en therapeuten gericht is.

In de workshop van vandaag wil ik mijn ervaringen delen. Het werk bestaat uit het verkennen en het veranderen van de ruimtelijke locaties van voedsel via de methoden van Mental Space Psychology en vervolgens het behandelen van de optredende hindernissen met passende NLP interventies.

In deze workshop leer je om op een eenvoudige manier problemen met voeding en eetpatronen aan te pakken zodat er onbewust een gezonder eetgedrag ontstaat.
De combinatie van Mental Space Psychology binnen het veld van eetproblemen lijkt een goede toekomst tegemoet te gaan.

Facebook: www.facebook.com/mspacademynederland/
Website: www.coaching-therapie.nl

NVNLP Najaarscongres 2018 overzicht