NVNLP Voorjaarscongres 2019

Het NLP Voorjaarscongres 2019 vindt plaats op zaterdag 18 mei 2019

Elke laatste zaterdag van mei en november vinden onze congressen plaats, waar leden gratis toegang toe hebben.

Dat het voorjaarscongres dit jaar niet op de laatste zaterdag van mei plaats vindt heeft te maken met de beschikbaarheid van de locatie. Voor de eerstvolgende keren hebben we de locatie al gereserveerd, zodat we er zeker van zijn, dat we ons dan wel aan deze tijdstippen kunnen houden.

Het congres wordt gehouden in de Bergse Bossen, Traaij 299, Driebergen.

Als je je wilt opgeven voor dit congres, gebruik dan dit formulier
Op 15 mei sluit de inschrijving via internet. Als je je daarna nog wilt opgeven, stuur dan een mail naar info@nvnlp.nl. Geef in de mail aan welke workshops je wilt bijwonen.

Na afloop van het congres vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. Als je hieraan wilt deelnemen wordt je verzocht om dit formulier in te vullen.


Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

9:15 UUR - WELKOM

9:45 UUR - OPENING DOOR DE VOORZITTER

9:50 UUR - PLENAIRE SESSIE

  • Rob Kamps - De tijdlijn van NLP

10:30 UUR - OCHTENDWORKSHOPS

13:00 UUR - LUNCH

14:30 UUR - MIDDAGWORKSHOPS

17:00 UUR - BROODJES VOOR DEGENEN DIE DE ALV BEZOEKEN

18:00 UUR - ALGEMENE LEDENVERGADERING

19:30 UUR - EINDE

NVNLP Voorjaarscongres 2019 overzicht