Wat is NLP?

Een korte introductie

De interessegebieden van NLP worden gevormd door de processen waarmee en waardoor de mens zijn ervaringen via taal en zintuigen filtert.

De mens handelt vaak alsof zijn ervaringen van de werkelijkheid gelijk zouden zijn aan de werkelijkheid zelf. De menselijke ervaring wordt echter beperkt door de waarneming. De waarnemingsorganen werken als een groep filters die de input van buiten vertalen tot een innerlijke ervaring. Als zodanig kunnen iemands ervaringen nooit hetzelfde zijn als de werkelijkheid waarvan zij zijn afgeleid.

Om zijn ervaringen met anderen te delen maakt de mens gebruik van communicatie. Dit gebeurt veelal door het gebruik van taal. Taal werkt op zijn beurt ook weer als een filterend hulpmiddel om innerlijke ervaringen te vertalen tot beperkte externe ervaringen. De processen waarmee en waardoor de mens zijn ervaringen via taal en zintuigen filtert en vormt is het gebied waar NLP zich in beweegt.

NLP biedt praktische technieken die je toegang verschaffen tot de werkelijkheid van:
• Weet wat je wilt. Zorg dat je een duidelijk idee hebt van de gewenste uitkomst van een situatie.
• Wees alert en houd je waarneming scherp, zodat je opmerkt wat je krijgt.
• Wees zo flexibel om de dingen anders te doen totdat je krijgt wat je wilt.

NLP wordt o.a. gebruikt:

Voor persoonlijke en zakelijke ontwikkeling
Om door middel van bewust taalgebruik de innerlijke beleving van jezelf en van anderen te veranderen, cq aan te passen
Om intenser contact en rapport op te bouwen met iedereen.
Om bewust en effectief gebruik kunnen maken van non-verbale communicatievaardigheden.
Om liefdevolle en zorgzame relaties op te bouwen
Om krachtige ankers aan te brengen die onmiddellijk zelfvertrouwen, creativiteit, alertheid, enz oproepen.
Om beter inzicht te krijgen in de dieptestructuur van iemands wereldmodel.
Wat zijn gebieden?
NLP wordt toegepast in individueel gebruik, in hulpverlening, leiderschap, opvoeding, onderwijs, coaching, mediation, enz.

en nog veel meer . . .

Content van de vorige website Overzicht