Levensintegratieproces

Jolie Lancker en Angelieke Stikkel

Het LIP is een opstellingsvorm, waarin we stil staan bij de verschillende levensfases van de mens en de integratie van deze delen in de persoon die we vandaag de dag zijn.

Door het integreren van de verschillende levensfases, kan een toename in zin- en samenhang ten opzichte van het leven en de eigen autonomie worden ervaren.

De methode is ontwikkeld door dr. Wilfried Nelles. Hij heeft zich hierbij laten inspireren door de mogelijkheid van plaatsvervangend waarnemen en werkt overwegend vanuit een intrapersoonlijk perspectief, in plaats van een systemisch perspectief.  Het blikveld verplaatst zich van buiten naar binnen en van het verleden naar het heden. Bijzonder aan deze methode is dat, naast onverwerkte zaken uit het verleden, zich ook de eigen essentie kan tonen.

Zij biedt daarmee een krachtig middel om richting te kunnen geven aan het leven. Waardoor wij ons, vanuit een dieper verstaan van onszelf, verruimd open kunnen stellen voor de toekomst.

Website: www.lancker-stikkel.nl

NVNLP Voorjaarscongres 2019 overzicht