Metaphors in Mind, transformation through Creative Symbolic Modelling

Monique Hoogenboom-van den Braak en Inge Kats-Brekelmans

In deze transformerende workshop leer je de cliënt zijn eigen oplossing te vinden door gebruik te maken van de onbewust aanwezige metaforen in zijn brein.

Wellicht herken je het wel dat praten over een probleem flink kan opluchten en dat het uiteindelijk niet echt helpt bij het vinden van een oplossing. Hoe komt dat?
Onze hersenen gebruiken metaforen om de wereld om ons heen in kaart te brengen en te begrijpen. Veel van deze metaforen zijn gebaseerd op zintuiglijke ervaringen uit onze eerste levensjaren. Ze liggen opgeslagen in onze onbewuste geest. Om werkelijk met je probleem aan de slag te kunnen en een veranderingsproces aan te gaan heb je opnieuw contact te leggen met deze metaforen. Praten helpt dan niet want dat gebeurt vanuit je bewuste.

In deze workshop maak je allereerst kennis met Clean Language. Een zeer eenvoudige manier van vragen stellen die de basis vormt voor het begeleiden van de cliënt via het metaforische landschap in zijn brein. Je laat de cliënt zijn ‘probleem’ als metafoor verwoorden en vervolgens op papier weergeven via vorm en kleur. Doordat je consequent werkt vanuit de metafoor op papier, vinden er veel metaforische processen plaats waardoor op onbewust niveau verandering plaatsvindt.

Website: www.parenda.nl en www.traininge.nl

 

NVNLP Voorjaarscongres 2019 overzicht