Zelfactualisatie

Thomas Denninger

Een zinvol leven als je je potentie kunt leven in een zich steeds hernieuwend proces. Met vallen en opstaan en zonder vastomlijnd einddoel. Welke eigenschappen heb je daar voor nodig? Waar stagneer je soms?

Een musicus moet muziek maken, een schilder moet schilderen, een dichter moet schrijven wil hij uiteindelijk in vrede met zichzelf leven. Deze behoefte kunnen we zelfactualisering noemen (Maslow).

Als iemand volledig aanvaard wordt en er geen oordeel schuilt in die aanvaarding, maar alleen medegevoel en sympathie, kan de mens vat op zichzelf kan gaan krijgen, en de moed ontwikkelen zijn afweer op te geven en zijn ware zelf te zien (Rogers uit Klinische Pyschologie).

Met NLP kun je op allerlei manieren modellen onderzoeken en uitdiepen. In deze workshop werk je met de pyramide van Maslow. Je onderzoekt en ervaart op welk niveau je behoefte (nog) niet of niet meer vervuld is op dit moment.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij Master Practitioner niveau hebben.

Website: www.debespiegeling.nl en www.avpl.nl

 

NVNLP Voorjaarscongres 2019 overzicht