Begunstiging

Voorwaarden en voordelen

Opleidingsinstituten die de NLP Practitioner- en Master Practitioner opleidingen geven kunnen zich laten registreren bij de NVNLP.
De begunstigingsbijdrage bedraagt minimaal € 1.000 excl. 21% BTW. Hogere begunstigingsbijdragen worden op prijs gesteld.

Als voorwaarden gelden:

 • Het opleidingsinstituut is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen BTW-nummer
 • Tijdige betaling van de jaarlijkse door de ALV vastgestelde sponsorbijdrage
 • Akkoordverklaring met de Ethische Code en het klachtenreglement van de NVNLP
 • Jaarlijks informeren van het bestuur over het aantal opgeleide en gecertificeerde cursisten per NLP opleiding
 • Bereidheid om op verzoek als workshopgever op te treden op ons Voorjaars- of Najaarscongres
 • Minimaal een keer per jaar aanleveren van kopij voor een artikel in ons kwartaalmagazine INzicht
 • Promotie van de NVNLP bij cursisten.

Optreden als instituutsbegunstiger heeft de volgende voordelen:

 • Het recht om de certificaten uit te rusten met een elektronisch dan wel fysiek niet kopieerbaar accreditatiezegel 'APPROVED BY NVNLP'
 • Het gebruik van het logo van de NVNLP op hun website en het gebruik van het doorklik logo NVNLP om te verwijzen naar de website van de NVNLP
 • Vermelding van de instituutsgegevens en opleidingskalender op de website van de NVNLP
 • Aankondiging van bijzondere NLP trainingen/workshops op de pagina "Evenementen niet NVNLP" op de website van de NVNLP
 • Vermelding van de instituutsgegevens in de adreslijst Instituten in INzicht, ons kwartaalmagazine
 • Mogelijkheid van het plaatsen van advertenties met 50% korting in INzicht
 • Participatie in het periodieke overleg van de instituten met het bestuur (2x per jaar)
 • Per kwartaal 5 exemplaren van INzicht voor de leestafel (meer exemplaren kunnen besteld worden tegen kostprijs)
 • Beroep kunnen doen op de NVNLP-klachtenprocedure.Content van de vorige website Overzicht