Paradigmaontwikkeling rond psychologie en psychotherapie in relatie tot NLP

Lucas Derks

Hoe ziet Lucas de ontwikkeling van de psychologie en psychotherapie rondom en na het ontstaan van NLP. En ook wat kunnen we daarmee doen?

Het gaat om expliciete en impliciete zienswijzen, die echter de wereld kunnen verdelen en helen. Hoe klimmen we uit de verdeeldheid in beschouwingen in het voor de berokkenen zo onzekere veld van psychologie/therapie, waar iedereen graag geloofd te weten hoe het zit en zichzelf van zekerheden voorziet die daarna verdedigd moeten worden tegen twijfelzaaiers.

NVNLP Najaarscongres 2019 Overzicht